Den Haag,
03
maart
2021
|
17:39
Europe/Amsterdam

Eerste Nederlandse 5G-concert is een feit

Primeur: concert The voice of Holland op afstand met T-Mobile 5G-technologie

Den Haag, 3 maart 2021 – Morgen vindt het eerste Nederlandse live opgenomen 5G-concert plaats. The voice of Holland en T-Mobile Nederland maken het voor het eerst voor alle deelnemers en muzikanten mogelijk samen op afstand op te treden in een online 5G-muziekspektakel. Van de gitarist op de Oranjemolen in Vlissingen en de drummer in een kas in Amsterdam tot de bassist op de Afsluitdijk en de liveshowtalenten in Ahoy Rotterdam, iedereen staat mijlenver uit elkaar. Toch spelen zij dankzij de snelheid van het 5G-netwerk van T-Mobile, live en in harmonie samen, tot op de milliseconde nauwkeurig. Het 5G-concert van The voice of Holland is morgen te zien op RTL.nl/thevoice en de social kanalen van T-Mobile en The voice of Holland.

Het allereerste 5G-concert is een initiatief van T-Mobile Nederland in samenwerking met partner The voice of Holland. Eerder toonde T-Mobile al bijzondere nieuwe ontwikkelingen en mijlpalen die dankzij haar 5G-netwerk mogelijk zijn, zoals het zetten van een tattoo op afstand. Het 5G-concert is opnieuw bewijs van hoe een snel en stabiel 5G-netwerk het onmogelijke mogelijk maakt. In aanloop naar het concert werd de vernieuwende techniek door ITV Studios Netherlands en T-Mobile uitgebreid getest voor een optimaal resultaat.

Topsnelheid
Tijdens het eerste 5G-concert begeleiden de muzikanten, verspreid over verschillende plekken in Nederland, de liveshowtalenten die vanuit Ahoy Rotterdam optreden. Ze zijn verbonden met elkaar via het T-Mobile 5G-netwerk. Kim Larsen, Directeur Technologie bij T-Mobile: “Wat 5G zo bijzonder maakt is de topsnelheid en lage latency van deze technologie. Die is onmisbaar bij een concert, waar verschillende instrumenten perfect op elkaar moeten kunnen inspelen. Normaal gesproken bevinden muzikanten zich om die reden in dezelfde ruimte, maar met de ongekende snelheid van ons 5G-netwerk is dat niet meer nodig. Van die snelheid en stabiliteit konden we in de tijd voor de lancering van ons 5G-netwerk alleen maar dromen. Geweldig dat we nu samen het onmogelijke mogelijk hebben gemaakt en we de allereerste 5G-performance van The voice of Holland hebben neergezet. Een mijlpaal voor ons en voor de muzieksector!”

Perfect op de maat
Anne Dirks, Gedelegeerd Producent bij The voice of Holland: “Dit is een nieuwe stap in de succesvolle samenwerking met T-Mobile Nederland. In het 5G-concert komen onze expertises samen: wij zorgen voor de band, de muziek, de talenten en productie, T-Mobile levert de snelle 5G-verbinding. Het resultaat is een concert op afstand van geweldige kwaliteit, perfect op de maat. Een geweldige uitdaging voor ons team, onze muzikanten en talenten die we graag zijn aangegaan. Heel tof dat we samen zoiets unieks hebben neergezet! Op naar nog meer mooie mijlpalen.”

Het 5G-concert van T-Mobile en The voice of Holland is donderdag 20.00 uur te zien via RTL.nl/thevoice en de social kanalen van T-Mobile en The voice of Holland.

----- English version ------

First Dutch 5G concert is a fact

Premiere: remote concert The voice of Holland using T-Mobile 5G technology

The Hague, March 3, 2021 – Tomorrow the first Dutch live recorded 5G concert will take place. The voice of Holland and T-Mobile Netherlands are making it possible for the first time for all contestants and musicians to perform together remotely in an online 5G music spectacle. From the guitarist on the Oranjemolen in Vlissingen and the drummer in a greenhouse in Amsterdam to the bassist on the Afsluitdijk and the live show talents in Ahoy Rotterdam, everyone is miles apart. Nevertheless, thanks to the speed of T-Mobile's 5G network, they play live and in harmony, accurate to the millisecond. The 5G concert of The voice of Holland can be seen tomorrow on RTL.nl/thevoice and the social channels of T-Mobile and The voice of Holland.

The very first 5G concert is an initiative of T-Mobile Netherlands in collaboration with partner The voice of Holland. Previously, T-Mobile has already created special new developments and milestones that its 5G network makes possible, such as creating a tattoo remotely. The 5G concert is proof that a fast and stable 5G network makes the impossible possible. In the run-up to the concert, the innovative technology was extensively tested by ITV Studios Netherlands and T-Mobile for optimal results.

Top speed
During the first 5G concert, the musicians, spread over various places in the Netherlands, accompany the live show talents who perform from Ahoy Rotterdam. They are connected to each other via the T-Mobile 5G network. Kim Larsen, Director of Technology at T-Mobile: “What makes 5G so special is the top speed and low latency of this technology. This is essential at a concert, where different instruments must be able to interact perfectly with each other. Normally, musicians are in the same room for that reason, but with the unprecedented speed of our 5G network, this is no longer necessary. We could only dream of that speed and stability before the launch of our 5G network. It's great that we have now made the impossible possible together and that we have created the very first 5G performance of The voice of Holland. A milestone for us and for the music sector!”

Perfect to the beat
Anne Dirks, Delegated Producer at The voice of Holland: “This is a new step in the successful collaboration with T-Mobile Netherlands. Our expertise comes together in the 5G concert: we provide the band, the music, the talents and production, T-Mobile provides the fast 5G connection. The result is a remote concert of great quality, perfect to the beat. A great challenge for our team, our musicians and talents that we were happy to take on. It's amazing that we created something so unique together! On to more great milestones.”

The 5G concert by T-Mobile and The voice of Holland can be seen on Thursday at 8 p.m. via RTL.nl/thevoice and the social channels of T-Mobile and The voice of Holland.