Den Haag,
19
september
2019
|
09:00
Europe/Amsterdam

Gemeente Den Haag en T-Mobile openen 5G- Laboratorium

Een kijkje in de toekomst tijdens opening 5G Field Lab

Den Haag, 19 september – Vanaf deze week kunnen scholen en bedrijven in het 5G Field Lab op het T-Mobile hoofdkantoor in Den Haag experimenteren met op 5G gebaseerde toepassingen. Het Lab werd gisteren officieel geopend door wethouder Bruines van de gemeente Den Haag en CEO van T-Mobile Søren Abildgaard. Met de opening van het lab zet de provider een belangrijke stap in haar ambitie om in 2020 een landelijk dekkend 5G netwerk te realiseren.

Eerder dit jaar kondigden T-Mobile en de gemeente Den Haag al gezamenlijk proefprojecten met 5G-technologie aan. Het Field Lab is het eerste van drie 5G- onderzoekslocaties in de stad. Binnenkort volgen ook het Living Lab Scheveningen en een onderzoekslocatie bij The Hague Tech. De onderzoeklocaties zijn een belangrijk onderdeel van de samenwerking tussen T-Mobile en de gemeente Den Haag om de hofstad in 2020 als eerste stad van Nederland te voorzien van een volledig dekkend 5G netwerk.

Kijkje in de toekomst
Het 5G Field Lab biedt een vooruitblik op de toekomst. Verschillende T-Mobile- partners gaven de wethouder tijdens de opening een voorproefje van wat er mogelijk is met 5G:

  • Veilige buurt is een community-app die alle met 5G verbonden brandmelders toont. Wanneer bijvoorbeeld het brandalarm afgaat van iemand die slecht ter been is, krijgt de gehele buurt een melding, zodat zij te hulp kunnen schieten. In Dordrecht waren de eerste test resultaten positief.
  • VRiendje is een social virtual reality platform dat mensen op gescheiden locaties met elkaar in contact brengt. Met behulp van 5G en VR live streaming technologie brengt de app klasgenootjes, collega's en familieleden weer bij elkaar. Zelfs als ze daar fysiek niet toe in staat zijn.
  • Crossyn. Deze start-up werkt niet aan een toekomstbeeld van zelfrijdende auto’s met technologie die nog niet bestaat, ze zorgen ervoor dat de zeven miljoen auto’s die er nu al zijn in Nederland slimmer worden op basis van connectie. Met een 5G-connectie meten ze wegkwaliteit, verkeersveiligheid, auto-data en geven ze tips om zuiniger te rijden.​
  • Spacetime Layers. Wat youtube is voor video, is deze applicatie voor locatiedata. In Spacetime Layers wordt alle beschikbare locatie- en tijdsgebonden informatie verzameld in verschillende kaartlagen. Dat maakt het mogelijk mensen zich op eenzelfde plek te bevinden in verschillende tijden. Zo kan de app mensen ‘verplaatsen’ naar dezelfde plek, maar dan 100 jaar terug in de tijd en in augmented reality uitleggen hoe het er daar toen uitzag. En hen mee te nemen op een virtuele tour langs alle bezienswaardigheden in een stad. Bezienswaardigheden van nu, maar ook in de toekomst of juist in het verleden.

In september startten de eerste studenten van Creative Business aan Hogeschool Inholland met het vak Creative Design en Creative concepts dat ingaat op de mogelijkheden van 5G.

De voordelen van 5G
Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland: “5G-connectiviteit maakt het mogelijk nog meer apparaten gelijktijdig aan te sluiten op een netwerk. Daarnaast zorgen 5G-verbinden voor meer capaciteit, waardoor het nog betrouwbaarder is dan 4G. Een 5G-verbinding in Den Haag draagt bij aan de innovatie van de gemeente op het gebied van veiligheid, mobiliteit en het gebruik van de publieke ruimte. De 5G-onderzoekslocaties kun je zien als een proeftuin waar getest kan worden wat in de toekomst mogelijk is.”

Wethouder Saskia Bruines van Den Haag: “Het aankomende 5G-netwerk biedt Den Haag maatschappelijke en economische kansen. In het Field Lab bij T-Mobile kunnen innovatieve ideeën met 5G in een vroeg stadium worden uitgetest. Hierbij hebben we nadrukkelijk oog voor maatschappelijke zaken zoals privacy en gezondheid. Met T-Mobile hebben we afgesproken dat bij proeven goed gecommuniceerd wordt met de directe omgeving”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[English]

Municipality of The Hague and T-Mobile open 5G Field Lab

Opening 5G Field Lab offers a look into the future

The Hague, September 19, 2019 – Starting this week, schools and businesses can experiment with 5G-based applications in the 5G Field Lab at T-Mobile headquarters in The Hague. Yesterday the Lab was officially opened by Alderman Bruines of The Hague and T-Mobile CEO Søren Abildgaard. The opening is an important step in T-Mobile’s ambition to realize a 5G network with nationwide coverage in 2020.

Earlier this year, T-Mobile and the municipality of The Hague announced that they would be launching joint pilot projects with 5G technology. The Field Lab is the first of three research sites in the city to open. Soon also Living Lan Scheveningen and the research site at The Hague Tech will follow. The research sites play an important role in the collaboration between T-Mobile and the municipality of The Hague, which is aimed at providing The Hague, as the first city in the Netherlands, with a 5G full coverage network in 2020.

Look into the future
The 5G Field Lab provides a look into the future. Several of T-Mobile's partners showcased various possibilities that 5G has to offer:

  • Veilige buurt [Safe neighborhood]. This community app shows all 5G connected fire alarms. The moment a fire alarm goes off at the home of someone with - for instance - mobility problems, the entire neighborhood is notified so that they can come to the aid of their neighbors. In Dordrecht the initial test results were positive.
  • VRiendje. This is a social virtual reality platform that connects people, from separate locations. Using VR live streaming technology and 5G, it connects classmates, colleagues and family members, even when they are not physically able to do so.
  • Crossyn. This start-up is not working on future self-driving car with technology that does not yet exist, they ensure that all seven million existing cars in the Netherlands get smarter, based on connection. With a 5G connection they measure road quality, road safety and car data. And also give tips on how to drive more economically.
  • Spacetime Layers. In Spacetime Layers, all available location and time-bound information is collected in different map layers. This makes it possible for the app to ‘transfer’ people to the same place, in different times, for example a hundred years back in time. And give them an explanation in augmented reality of what that place looked like back then. It can take people on a virtual tour along all the sights in a city. Sights that are there now, will be there in the future or were there in the past.

In September, the first students of Creative Design at Inholland University of Applied Sciences started the Creative Agency and Creative Concepts course which explores the possibilities of 5G.

The advantages of 5G
Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Netherlands: "5G connectivity makes it possible to connect even more devices to a network simultaneously. On top of that, 5G connections provide more capacity, making it even more reliable than 4G. A 5G connection in The Hague contributes to the municipality's innovation in the field of safety, mobility and the use of public space. You can see the 5G research sites as a testing ground where you can test what is possible in the future."

Alderman Saskia Bruines of The Hague: "The upcoming 5G network offers The Hague social and economic opportunities. In the Field Lab at T-Mobile, innovative ideas with 5G can be tested at an early stage. In this, we pay particular attention to social issues such as privacy and health. We have agreed with T-Mobile that the immediate environment will be kept properly informed about any tests."