Den Haag,
30
maart
2023
|
14:12
Europe/Amsterdam

Girls’ Day 2023: T-Mobile laat meisjes kennis maken met techniek, IT en IoT

Voor het vierde jaar op rij maakten jonge meiden bij T-Mobile kennis met de techniek van nu én de toekomst. 45 meisjes - van 10 tot 15 jaar - van het Haagse Maris College Bohemen kregen op het hoofdkantoor van de telecomprovider een kijkje in de wereld van de nieuwste technologische innovaties. Het aantal jonge vrouwen dat uiteindelijk kiest voor een beroep in bèta, techniek en IT is met 16 procent* nog altijd laag. T-Mobile wil deze groep al op jonge leeftijd motiveren en inspireren om voor een opleiding in de techniek te kiezen.

Als tech driven bedrijf heeft T-Mobile belang bij een groeiende talentenpool van jonge techniekers. Zowel in aantallen als in diversiteit. Thibaud Rerolle, Chief Technology Information Officer bij T-Mobile: “De vraag naar technisch talent neemt alleen maar toe. Ook bij ons als bedrijf vormt technologie de basis van al onze producten en diensten. Daarnaast wordt onze hele maatschappij steeds meer vormgegeven door technologie en IT. Wij vinden het als organisatie belangrijk dat vrouwen daar een even grote invloed op hebben. Als bedrijf streven we naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in onze organisatie en in het bijzonder op onze techafdeling. Echter, vandaag de dag zie je nog steeds dat een technische baan voor veel meiden en jonge vrouwen nog steeds niet een voor de hand liggende keuze is. We hopen daar verandering in te brengen door events zoals Girls’ Day te organiseren.”

Workshops en inspiratiesessies
Deze Girls’ Day genoten de jonge scholieren van uiteenlopende workshops. Zo konden de meisjes actief bijdragen aan de Feelee app, een app die jongeren helpt hun emoties met behulp van emoji’s te duiden. Zo kunnen ze hun gevoel koppelen aan de activiteiten op een dag. Gaan ze opzoek naar goud in oude telefoons, aan de slag met Iot en leren de meiden hoe ze een robot kunnen programmeren om specifieke opdrachten uit te voeren.

Connect to Change
T-Mobile is één van de grootste telecomproviders van Nederland en voelt zich verantwoordelijk voor de wereld en de mensen om zich heen en draagt om die reden actief bij aan een inclusieve samenleving. Iedereen verdient gelijke kansen en toegang tot de mogelijkheden die digitalisering biedt. Niemand mag daarin achterblijven of buitengesloten worden. De organisatie doet er alles aan om de diversiteit in de organisatie te bevorderen en een inclusieve werkomgeving aan te bieden. Gendergelijkheid is daar een belangrijk onderdeel van.

VHTO
Dit is de vierde keer dat T-Mobile Girls’ Day organiseert. Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT, VHTO, is initiatiefnemer van deze dag. Verschillende bedrijven openen vandaag hun deuren voor meisjes tussen de 10 en 15 jaar. 

*Bron: monitor Techniekpact 2022 

Girlsday 2023

 

---------- English version ----------

Girls' Day 2023: T-Mobile introduces girls to technology, IT and IoT  

 

For the fourth year in a row, T-Mobile introduced young girls to the technology of today and the future. Forty-five girls between 10 and 15 from The Hague's Maris College Bohemen visited the telecom provider's headquarters. They were given an inside view of the latest technological innovations. Only 16 percent* of young women choose a career in science, engineering and IT. T-Mobile wants to motivate and inspire girls at an early age to opt for an education in technology.

As a tech-driven company, T-Mobile has an interest in a growing talent pool of young technicians. Both in numbers and diversity. Thibaud Rerolle, T-Mobile’s Chief Technology Information Officer: "There is an ever-increasing demand for tech talent. To our company, technology forms the basis of all our products and services. Indeed, our entire society depends ever more on technology and IT. As an organisation, we believe it is important that women make themselves felt. We strive for a more balanced gender mix in our organisation and our tech department in particular. However, today we still see that tech jobs are no obvious choices for many girls and young women. We hope that events such as Girls' Day will change this.”

Workshops and inspiration sessions
On the latest Girls' Day, the young students took part in a variety of workshops. In one of them the girls could make a contribution to the Feelee app, an app that helps young people interpret their emotions with emoji's. In that way, they could link their feelings to the day’s activities. They could also look for gold in old phones, get to work with IoT and learn to give commands to a robot.

Connect to Change
As one of the largest telecom providers in the Netherlands T-Mobile plays an important role in Dutch society. T-Mobile feels responsible for the world and people and actively contributes to an inclusive society. Everyone deserves equal chances and access to the opportunities that digitalisation offers. No one should be left behind or excluded. The organisation makes every effort to promote diversity in the organisation and supports an inclusive working environment. Gender equality is an important issue.

VHTO
This will be the fourth T-Mobile Girls' Day. The initiator is VHTO,  the expertise centre for gender diversity in science, engineering and IT. Today, several companies will open their doors to girls between the age of 10 and 15.

*Source: monitor Techniekpact 2022