Den Haag,
05
mei
2023
|
17:15
Europe/Amsterdam

Join Us en T-Mobile creëren ontmoetingsplek voor eenzame jongeren op Bevrijdingspop

Zo’n 1200 jongeren bezochten tijdens Bevrijdingspop Haarlem de Hang Out van stichting Join Us en T-Mobile. Na het succes van vorig jaar, organiseerden de twee organisaties voor de tweede keer een ontmoetingsplek voor jongeren die tobben met eenzaamheidsgevoelens. Zo konden zij samen Bevrijdingspop beleven. Voor 275.000 jongeren in Nederland die zich chronisch eenzaam voelen, zijn festivals als Bevrijdingspop – waar veel mensen samenkomen - extra lastig en spannend. 

Dankzij de Join Us Hang Out op Bevrijdingspop genoten de jongeren samen van de muziek op het festival. Jongeren konden elkaar hier ontmoeten en hadden zo altijd een locatie waar ze met elkaar, en met medewerkers en vrijwilligers van Join Us plezier beleefden. Ook konden zij er terecht met vragen over eenzaamheid en Join Us. Join Us en T-Mobile helpen jongeren zo om de eerste spannende stap te zetten naar contact met elkaar. Ravi (21 jaar), Join Us deelnemer: “Het was geweldig. Ik heb geweldige mensen leren kennen en ben zo blij dat ik ook eens een festival kon meemaken!”
 
'Ook feest vieren'
Tisha van Lammeren, ambassadeur van het Digitale Inclusie programma en CCO bij T-Mobile Nederland: "Hoe leuk is het als iedereen kan meedoen en kan genieten van een festival? Bij Bevrijdingspop hebben we dat voor de tweede keer op rij samen met Join Us mogelijk gemaakt. Er zijn jongeren die nog nooit naar een festival zijn geweest; wij willen juist dat iedereen zich welkom voelt en doen er alles aan om dat te stimuleren."
 
Join Us & T-Mobile Nederland 
De Join Us Hang Out tijdens Bevrijdingspop Haarlem is er mede dankzij T-Mobile Nederland. T-Mobile zet digitalisering in voor een inclusieve samenleving en ontwikkelde samen met Join Us een online community waarin jongeren digitaal met elkaar in contact kunnen komen. De telecomprovider wil mensen helpen eenzaamheid achter zich te laten en mee te doen in de samenleving. Samen met Join Us zet T-Mobile zich in om jongeren in Nederland daarbij te ondersteunen en dit maatschappelijke probleem meer bekendheid te geven. De samenwerking met Join Us is onderdeel van het programma Digitale Inclusie, een van de vier programma’s in het Connect to Change plan van T-Mobile Nederland. In dit plan zijn alle sociaalmaatschappelijke activiteiten gebundeld.
 

---------- English version ----------
 

Join Us and T-Mobile create meeting place for lonely young people at Liberation Day Pop Festival
 

Around 1200 young people visited Join Us and T-Mobile's Hang Out during the festival in Haarlem. To repeat last year's success, the two organisations created a meeting place for young people struggling with feelings of loneliness. This allowed them to experience Liberation pop together. In the Netherlands some 275.000 young people are chronically lonely. To them festivals like this that attract many people are extra tense and challenging.

Thanks to the Join Us Hang Out at Liberation Day Pop, youngsters enjoyed the music at the festival together. Young people could meet here at a location where they could enjoy each other, the Join Us staff and volunteers. They were encouraged to talk about loneliness and the Join Us foundation. In this way Join Us and T-Mobile support young people to take the first exciting step towards connecting with each other. Ravi (aged 21), Join Us participant: “It was great. I met great people and am so happy that I was able to experience a festival for once!"

'Also celebrating'
Tisha van Lammeren, ambassador of the Digital Inclusion programme and CCO at T-Mobile Netherlands: "It is wonderful when everyone can join in and enjoy a festival. At Liberation Day Pop, we made that possible together with Join Us for the second time in a row. There are young people who have never been to a festival; we just want everyone to feel welcome and we do everything we can to encourage them."

Join Us & T-Mobile Netherlands 
The Join Us Hang Out during Liberation Day Pop Haarlem is a co-creation of T-Mobile Netherlands. T-Mobile is committed to digitalisation for an inclusive society and together with Join Us developed an online community where young people can connect digitally. The telecom provider wants to help people leave loneliness behind and participate in society. Together with Join Us, T-Mobile is committed to supporting young people in the Netherlands and raising awareness of this social problem. The Join Us partnership is part of the Digital Inclusion programme, one of the four programmes of T-Mobile Netherlands' Connect to Change plan. This plan combines all social activities.