Den Haag,
24
februari
2021
|
09:30
Europe/Amsterdam

Mobiel bereik in eerste HSL-tunnel een feit

Samenwerking T-Mobile, KPN en Vodafone maakt downloaden in sneltreinvaart in HSL-tunnel mogelijk

Vanaf vandaag is de melding ‘géén mobiel bereik’ verleden tijd in een HSL-tunnel tussen Breda en Rotterdam. T-Mobile heeft samen met KPN en Vodafone de afgelopen maanden hard gewerkt aan mobiele dekking in de Tunnel Oude Maas. Daarmee is dit de eerste HSL-tunnel met een mobiel netwerk. ProRail en Infraspeed faciliteerden de aanleg van mobiele installaties in de tunnel tijdens de grote buitendienststelling afgelopen november.

Een complexe klus
De aanleg van mobiele installaties in HSL-tunnels vereist speciale montage techniek, omdat treinen erg hard rijden. De systemen moeten bestand zijn tegen de druk die ontstaat bij snelheden van 300 km p/uur. Daarom zijn er windtunneltesten uitgevoerd met de antennes en zijn extra goed beveiligde kasten ontwikkeld voor technische apparatuur. Mede omdat het zo’n complexe klus is, lopen de voorbereidingen voor dit project al sinds 2017.

Eerste HSL-tunnel met bereik
Door de vele tunnels op de lijn valt het mobiele bereik op de HSL weg. En dat is vervelend, want juist in de trein vinden reizigers het fijn om even iets voor werk te doen of een film te kijken. Daarom gaan de mobiele operators stapsgewijs mobiel bereik in de verschillende HSL-tunnels realiseren.

Het streven is om medio 2023 alle vijf HSL-tunnels te voorzien van een mobiel netwerk, waaronder de zeven-kilometer lange Groene Hart Tunnel. De ervaring die is opgedaan bij de werkzaamheden in de Tunnel Oude Maas wordt gebruikt om de andere HSL-tunnels in de toekomst sneller te kunnen voorzien. De komende weken wordt het netwerk intensief gemonitord en nog verder geoptimaliseerd.

Fotocredits: ProRail/Stefan Verkerk

----- English version ------

Mobile coverage in first high-speed tunnel is a fact

Collaboration between T-Mobile, KPN and Vodafone enables superfast downloads in high speed train high-speed tunnel

As of today, notifications about 'no mobile coverage’ in a high-speed tunnel between Breda and Rotterdam belong to the past. In recent months T-Mobile has worked hard together with KPN and Vodafone to provide mobile coverage in the Old Maas Tunnel; the first train tunnel with a mobile network ProRail and Infraspeed facilitated the installation of mobile installations in the tunnel during the major outage last November.

A complex job
The installation of mobile systems in tunnels requires special assembly technology, because trains travel very fast. The systems must be able to withstand the pressure created at speeds of 300 km per hour. For this reason, wind tunnel tests have been carried out with the antennas and extra well-protected cabinets have been developed for technical equipment. Because it is such a complex job, preparations for this project have been ongoing since 2017.

The first tunnel with coverage
In the current situation, the mobile coverage on the high speed line is not optimal due to the many tunnels on the line. And this is could causing frustration among as train passengers would like to use their time to do something for work or watch a movie. Therefore, the mobile operators are going to realize mobile coverage in the various high-speed tunnels, step by step.

The aim is to provide all five high-speed tunnels with a mobile network by mid-2023, including the seven-kilometer long ‘Groene Hart Tunnel’. The experience gained from the work in the ‘Oude Maas Tunnel’ will be used to speed up the provision of the other high-speed tunnels in the future. In the coming weeks the network will be intensively monitored and further optimized.