Den Haag,
25
februari
2021
|
13:05
Europe/Amsterdam

Mobiele netwerk T-Mobile als wereldkampioen aangewezen door umlaut

T-Mobile behaalt in nationale netwerk test hoogste score wereldwijd van alle door umlaut gemeten netwerken

Het mobiele netwerk van T-Mobile is vandaag door mobiele benchmarkorganisatie umlaut uitgeroepen tot het beste mobiele netwerk wereldwijd. T-Mobile wint deze nieuwe award nadat de operator in december al voor de vijfde maal op rij door umlaut was uitgeroepen tot beste netwerk van Nederland. Met een score van 962 uit 1000 punten behaalt T-Mobile de hoogste score van alle door umlaut gemeten netwerken wereldwijd. Uit handen van umlaut CEO Telecommunicatie Hakan Ekmen, ontvangt T-Mobile’s CEO Søren Abildgaard donderdagochtend 25 februari twee awards – “Best in Test Global Mobile Benchmark 2020/2021” en “Best in Test umlaut connect Mobile Network Test in the Netherlands 2020/2021”.

De netwerktest van mobiele benchmarkorganisatie umlaut, die in meer dan 120 landen wordt uitgevoerd, wordt door experts in de telecomsector gezien als toonaangevend. Door middel van rij- en looptesten worden spraak- en datametingen uitgevoerd en crowdsourcinggegevens geanalyseerd met als doel om de gebruikservaring van consumenten zoveel mogelijk na te bootsen. Het 4G netwerk van T-Mobile heeft de mobile benchmark testen van umlaut sinds 2016 maar liefst vijf keer op rij gewonnen en is daarmee het meest bekroonde mobiele netwerk van Nederland. Naast een supersnel 4G-netwerk biedt T-Mobile volgens umlaut ook met afstand de beste 5G-dekking van Nederland. Het 5G-netwerk van de telecomprovider had in alle categorieën (steden, dorpen, wegen en in de trein) van de test de hoogste dekking in Nederland.

Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland: “We zijn meer dan trots dat we twee prijzen hebben ontvangen die onze buitengewone prestaties erkennen: voor de vijfde keer op rij de umlaut test winnen en het behalen van de hoogste score wereldwijd. We dagen onszelf elke dag uit om kwaliteit van wereldklasse te leveren en onze klanten het beste van het beste te bieden. Dat we door umlaut – dat bekend staat als toonaangevende mobiele benchmarkorganisatie – onderscheiden worden met deze prijzen betekent veel voor onze organisatie, onze netwerkpartners en voor mij. Zeker nu we meer dan de helft van al het mobiele dataverkeer in Nederland afhandelen.”

Hakan Ekmen, CEO Telecommunicatie bij umlaut: “Mijn felicitaties aan T-Mobile voor het winnen van twee awards dit jaar, die van het landskampioenschap in Nederland en het wereldkampioenschap daar bovenop. Met andere woorden: T-Mobile Nederland is wereldwijd het best in onze test. De umlaut-awards weerspiegelen de voortdurende inspanningen van T-Mobile om hun netwerkprestaties te verbeteren in het voordeel van de gebruikers.”

Grootste mobiele provider van Nederland biedt landelijke 5G dekking
Na de overname van Simpel is T-Mobile nu met 6,8 miljoen mobiele klanten de grootste mobiele provider van Nederland en gaat meer dan 50% van al het mobiele dataverkeer via het meest bekroonde netwerk van T-Mobile. In de afgelopen jaren heeft T-Mobile veel geïnvesteerd in stabiliteit, kwaliteit en snelheid van het netwerk. Dit is ook terug te zien in de landelijke dekking die het 5G-netwerk van de telecomprovider sinds oktober biedt.[1] Nog geen drie maanden na de lancering van het 5G-netwerk, kwam T-Mobile hiermee de bij de fusie met Tele2 gedane belofte na om 5G landelijk te introduceren voor het einde van 2020.

[1] Dit betekent dat tenminste 90% van de inwoners van Nederland in het 5G-dekkingsgebied van T-Mobile woont.

umlaut Connect Mobile Benchmark NL
Bekijk het rapport van 2020 - 2021

umlaut Global Benchmark
Bekijk het global rapport 2020 - 2021


----- English version ------

Umlaut appoints T-Mobile’s mobile network as world champion

T-Mobile achieves highest score worldwide of all networks measured by umlaut in national network test

T-Mobile's mobile network was today named the best mobile network worldwide by mobile benchmarking organization umlaut. T-Mobile wins this new award after the operator was already named the best network in the Netherlands by umlaut in December for the fifth time in a row. With a score of 962 out of 1000 points, T-Mobile achieved the highest score of any network measured by umlaut worldwide. From the hands of umlaut CEO Telecommunications Hakan Ekmen, T-Mobile's CEO Søren Abildgaard will receive two awards - "Best in Test Global Mobile Benchmark 2020/2021" and "Best in Test umlaut connect Mobile Network Test in the Netherlands 2020/2021" on Thursday morning, February 25

The mobile benchmark by global, full-service company umlaut, conducted in more than 120 countries, is seen as leading the way by experts in the telecom sector. Through drive and walk tests, voice and data measurements are taken and crowdsourcing data is analyzed with the aim of mimicking consumer user experience as much as possible. T-Mobile's 4G network has won umlaut's mobile benchmark tests no less than five times in a row since 2016, making it the most awarded mobile network in the Netherlands. In addition to a super-fast 4G network, T-Mobile also offers by far the best 5G coverage in the Netherlands, according to umlaut. The telecom provider's 5G network had the highest coverage in the Netherlands in all categories (cities, towns, roads and train tracks) of the test.

Søren Abildgaard, CEO of T-Mobile Netherlands said, "We are more than proud to have received two awards that recognize our extraordinary achievements: winning the umlaut test for the fifth time in a row and achieving title of best mobile network worldwide. We challenge ourselves every day to deliver world-class quality and offer our customers the best of the best. To be recognized by umlaut - which is known as a leading mobile benchmarking organization - with these awards means a lot to our organization, our network partners and to me. Especially since we handle more than half of all mobile data traffic in the Netherlands."

Hakan Ekmen, CEO Telecommunications at umlaut: "My congratulations to T-Mobile for winning two awards this year, that of the national championship in the Netherlands and the World Cup on top of it. In other words: T-Mobile Netherlands is 'Best in Test' worldwide. The umlaut awards reflect T-Mobile's continued efforts to improve their network performance for the benefit of users. "

Largest mobile operator in the Netherlands offers nationwide 5G
Following the acquisition of Simpel, T-Mobile is now the largest mobile operator in the Netherlands with 6.8 million mobile customers and more than 50% of all mobile data traffic goes through T-Mobile's most awarded network. In recent years, T-Mobile has invested heavily in network stability, quality and speed. This is also reflected in the nationwide coverage that the telecom provider's 5G network has offered since October. Less than three months after the launch of the 5G network, T-Mobile thereby fulfilled the promise made at the time of the merger with Tele2 to introduce 5G nationwide before the end of 2020.