Den Haag,
01
december
2020
|
11:38
Europe/Amsterdam

Overname Simpel maakt T-Mobile grootste mobiele provider

Simpel is vanaf vandaag officieel onderdeel van T-Mobile Nederland. Daardoor is T-Mobile nu met 6,7 miljoen mobiele klanten de grootste mobiele provider in Nederland. Voor klanten van Simpel verandert er niets. Simpel heeft circa 1 miljoen klanten, die al jarenlang gebruikmaken van het best geteste netwerk van Nederland. Via dit netwerk wordt meer dan 50% van het totale mobiele dataverkeer in Nederland verwerkt.

Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland: “In de mobiele markt maken we met deze overname een belangrijke stap. Maar, ook als grootste mobiele speler zetten we onze marktstrategie als uitdager door. Klanten mogen van ons blijven verwachten dat we scherp blijven concurreren in alle marktsegmenten en op alle fronten. Op vast internet zijn we zeker nog niet waar we willen zijn. Ons volgende doel is deze markt opschudden."

Luisteren naar consumenten
Om op vast internet een grote rol te kunnen spelen is T-Mobile al eerder gekomen met een scherp aanbod voor combinatie abonnementen (mobiel & vast). Daarnaast wil T-Mobile op meer plekken in Nederland voor iedereen toegankelijk glasvezel aanbieden. Abildgaard: “Precies zoals we in de mobiele markt hebben gedaan, zullen wij ook de vaste markt uitdagen en openbreken. Daarbij luisteren we vooral heel goed naar wat consumenten willen. We blijven de markt uitdagen tot we iedereen in Nederland toegang kunnen bieden tot supersnel internet.”

----- English version ------

Acquisition Simpel makes T-Mobile largest mobile operator

The Hague, 1 December 2020 - As of today, simple is officially part of T-Mobile Netherlands. As a result, T-Mobile is now the largest mobile provider in the Netherlands with 6.7 million mobile customers. Nothing will change for Simpel customers. Simpel has approximately 1 million customers, who have been using the best-tested network in the Netherlands for many years. More than 50% of the total mobile data traffic in the Netherlands is processed through this network.

Søren Abildgaard, CEO of T-Mobile Netherlands: "In the mobile market we are taking an important step with this acquisition. But also, as the largest mobile player, we will continue our market strategy as a challenger. Customers can continue to expect us to compete vigorously in all market segments and on all fronts. We are certainly not yet where we want to be on the fixed internet market. Our next goal is to shake up this market.”

Listen to customers
In order to be able to play a major role on the fixed internet market, T-Mobile has already come up with a competitive offer for combined subscriptions (mobile & fixed). In addition, T-Mobile wants to offer fiber that is accessible to everyone in more places in the Netherlands. Abildgaard: "Exactly as we have done in the mobile market, we will also challenge and break open the fixed market. Above all, we will listen very carefully to what consumers want. We will continue to challenge the market until we can offer everyone in the Netherlands access to high-speed internet.”