Den Haag,
16
oktober
2020
|
09:05
Europe/Amsterdam

Simpel wordt onderdeel van T-Mobile Nederland

T-Mobile Nederland heeft haar voornemen bekendgemaakt om Simpel toe te voegen aan het bedrijf. Partijen hebben hierover vandaag overeenstemming bereikt en de handtekening onder de koopovereenkomst gezet.

CEO Jasper de Rooij is blij met de voorgenomen verkoop. “Wij maken al jaren gebruik van het netwerk van T-Mobile. We kennen elkaar vanuit deze samenwerking goed. Wij hebben een sterke groei in aantal klanten gerealiseerd en vonden dit een goed moment om te verkopen. Het is heel logisch dat we Simpel aan T-Mobile verkopen. Op deze manier garanderen wij onze klanten dat zij gebruik kunnen blijven maken van het snelste en beste netwerk van Nederland en kunnen blijven rekenen op een hoog niveau van dienstverlening tegen aantrekkelijke tarieven."

Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland: “De overname van Simpel stelt ons in staat om in een uitdagende mobile-only markt te blijven concurreren met KPN en Vodafone. We kunnen onze marktstrategie als uitdager hiermee ook op lange termijn continueren. Met de voorgenomen overname kunnen we dit in alle marktsegmenten doen en zo op alle fronten de strijd aangaan met KPN en Vodafone. En dat is goed nieuws voor al onze klanten dus ook voor die van Simpel, want voor hen is natuurlijk niet alleen prijs relevant maar zeker ook netwerkkwaliteit en klantenservice. Wij zetten als T-Mobile de klant voorop en verbeteren continue onze producten en diensten. Dit principe passen wij uiteraard ook toe op de klanten van Simpel."

De voorgenomen toevoeging van Simpel aan T-Mobile heeft geen impact op de wholesale strategie van T-Mobile. Søren Abildgaard: "We blijven ook in de toekomst open staan voor nieuwe wholesaleklanten op ons mobiele netwerk en hebben daar ook de ruimte voor."

De voorgenomen overname moet nog door de ACM worden goedgekeurd.

Over Simpel 
Simpel is in 2007 opgericht door CEO Jasper de Rooij en maakt sinds 2014 als Mobile Virtual Network Operator (MVNO) gebruik van het netwerk van T-Mobile. Simpel verkoopt via haar eigen website sim-only abonnementen en heeft op dit moment circa 1 miljoen klanten. Simpel telt circa 20 medewerkers.

 

----- English version ------

Simpel becomes part of T-Mobile Netherlands 

T-Mobile Netherlands announced its intention to add Simpel as an additional pillar to T-Mobile. T-Mobile Netherlands and the shareholders of Simpel signed an agreement for the acquisition of Simpel.

CEO Jasper de Rooij welcomes the proposed sale. "We have been using T-Mobile's network for many years and know each other well from this long joint history. We have realized a strong growth in the number of customers and consider this the right moment in time to sell. A sale of Simpel to T-Mobile was an obvious decision. In this way we guarantee our customers that they can continue to use the fastest and best network in the Netherlands and can continue to count on a high level of service at attractive rates.”

Søren Abildgaard, CEO of T-Mobile The Netherlands: "The acquisition of Simpel enables us to continue to compete with KPN and Vodafone in a challenging mobile-only market. This will enable us to continue our market strategy as a challenger in the long term. With the proposed acquisition we will be able to do this in all market segments and compete with KPN and Vodafone on all fronts. And that is good news for all our customers, including Simpels, because not only price is relevant to them, but also network quality and customer service. As T-Mobile we put the customer first and continuously improve our products and services. Of course we also apply this principle to customers of Simpel."

The proposed addition of Simpel to T-Mobile does not affect T-Mobile's wholesale strategy. Søren Abildgaard: “We will continue to be open and have room for new wholesale customers on our mobile network."

The proposed acquisition is subject to ACM approval.

About Simpel 
Simpel was founded in 2007 by CEO Jasper de Rooij and has been using T-Mobile's network as a Mobile Virtual Network Operator (MVNO) since 2014. Simpel sells sim-only subscriptions via its own website and currently has approximately 1 million customers. Simpel has approximately 20 employees.