Den Haag,
27
oktober
2020
|
07:00
Europe/Amsterdam

T-Mobile biedt nu landelijk 5G-dekking

Den Haag, 27 oktober 2020 - T-Mobile biedt vanaf vandaag landelijk 5G-dekking. Dit betekent dat 90% van de inwoners van Nederland woont in het 5G-dekkingsgebied van T-Mobile. In recordtijd is de benodigde capaciteit gebouwd. Hierbij is gebruik gemaakt van de frequenties die in juli 2020 tijdens de multibandveiling zijn verkregen. T-Mobile komt hiermee de bij de fusie met Tele2 gedane belofte na om 5G landelijk te introduceren voor het einde van 2020.

Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland: “Voor de veiling hebben we alle benodigde voorbereidingen getroffen om snel te kunnen starten. Direct daarna hebben we alles op alles gezet om onze belofte na te komen. Ik ben enorm trots dat dat is gelukt. We bieden zelfs eerder landelijke dekking dan vooraf verwacht; dat is vooral fijn voor onze klanten. Het is fantastisch om te zien hoeveel consumenten nu al 5G gebruiken en nieuwsgierig zijn naar de nieuwe mogelijkheden.”

Meest gebruikt
Het mobiele netwerk van T-Mobile is vier jaar achtereen getest als het beste netwerk van Nederland. Na de introductie van het Unlimited abonnement in 2017 - waarmee de mobiele telecommarkt werd opengebroken - is het ook het meest gebruikte mobiele netwerk van Nederland geworden. Meer dan 50% van al het dataverkeer gaat via het best geteste netwerk van T-Mobile. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in stabiliteit, kwaliteit en snelheid van dit netwerk, dat nu dus ook voor 5G landelijke dekking biedt. Dit netwerk staat als een huis, wordt gewaardeerd door klanten en is berekend op verdere groei.

----- English version ------

T-Mobile now offers nationwide 5G coverage

The Hague, October 27th 2020 - As of today, T-Mobile offers nationwide 5G coverage. This means 90% of the inhabitants of the Netherlands live in the 5G coverage area of T-Mobile. The required capacity was built in record time, using the frequencies obtained during the multiband auction in July 2020. This means that T-Mobile is fulfilling the promise made in the merger with Tele2 to introduce 5G nationwide before the end of 2020.

Søren Abildgaard, CEO of T-Mobile Netherlands: "Before the auction we made all the necessary preparations to be able to start quickly. Immediately after that we did everything we could to make sure we fulfilled on our promise. I am enormously proud that we have succeeded. It's great to see how many consumers are already using 5G and are curious about the new possibilities."

Most used
T-Mobile's mobile network has been tested as the best network in the Netherlands four years in a row. After the introduction of the Unlimited subscription in 2017 - opening up the mobile telecommunication market - it has also become the most used mobile network in the Netherlands. More than 50% of all data traffic goes through T-Mobile's best tested network. Much has been invested in recent years in the stability, quality and speed of this network, which now also offers 5G nationwide coverage. This network is solid as a rock, is appreciated by customers and is designed for further growth.