Den Haag,
16
november
2022
|
09:39
Europe/Amsterdam

T-Mobile en Feelee-app werken samen om mentale veerkracht van jongeren te versterken

De vraag naar hulp bij psychische problemen onder jongeren nam de afgelopen jaren drastisch toe. Tegelijkertijd nemen de budgetten voor jeugdhulpverlening steeds verder af. In 2020 had 1 op de 9 jongeren een hulpvraag, in tegenstelling tot 1 op de 27 jongeren in 2008. Uit diverse onderzoeken* blijkt dat een gebrek aan emotieregulatie een onderliggende factor is van de verschillende mentale problemen onder jongeren. Daarom slaat T-Mobile de handen ineen met de bedenkers van de Feelee-app: GreenBerry en Garage2020. Met de Feelee-app krijgen jongeren inzicht in hun eigen emoties om zo hun mentale veerkracht te versterken.

Vanuit de missie We won’t stop untill everyone is connected zet T-Mobile zich al enige tijd in om eenzaamheid onder jongeren te verminderen. Dit doet de telecomprovider door maatschappelijke initiatieven te ondersteunen die zich hier hard voor maken. Dit is nu uitgebreid met een samenwerking met de bedenkers van de Feelee-app. Jongeren hebben moeite om hun emoties te benoemen en missen soms inzicht in hoe gewoontes hun emoties kunnen beïnvloeden. Daarnaast worden emoties zoals eenzaamheid, depressie, somberheid en angst niet direct uitgesproken en de weg naar hulp is vaak lang. De Feelee-app leert jongeren deze emoties te herkennen, benoemen en bespreken.

Werking Feelee-app
Aan de hand van emoji’s kunnen jongeren een aantal keer per dag hun gevoelens registreren in de app. Daarbij geeft de gebruiker aan waar zij op het moment van invullen mee bezig zijn. Zo leren jongeren emoties herkennen en koppelen zij dit aan gewoontes. Denk hierbij aan de relatie tussen hun slaapritme, beweging en gevoelens. De app gebruikt alleen informatie die door de gebruiker wordt aangegeven in emoji’s en tijdsaanduiding. 

Jongeren minder afhankelijk van hulpverlening
Deze nieuwe samenwerking betekent voor T-Mobile een uitbreiding van het maatschappelijke programma Digitale Inclusie. De samenwerking stelt als doel dat 10% van de Nederlandse jongeren die nu om psychologische hulp vragen en op een wachtlijst terecht komen zelf de vaardigheden ontwikkelen voor emotieregulatie en niet in een hulpverleningstraject komen. Voor het behalen van deze doelstelling ondersteunt T-Mobile Feelee bij het opzetten van een groeiplan. Onderdeel daarvan is het aansluiten van 5 werkgevers in 2023 die gezamenlijk 150.000 jongeren tussen de 13 en 23 jaar in dienst hebben om de app te verspreiden. Daarnaast deelt T-Mobile haar expertise met de bedenkers van de app zodat deze verder door kan ontwikkelen.

Levi van Dam, een van de initiatiefnemers van Feelee, ziet uit naar de samenwerking met T-Mobile: “De kennis van T-Mobile op het gebied van marketing, technologie en het ontwikkelen van een duurzaam businessmodel, komt voor ons op het juiste moment. In de afgelopen jaren hebben we veel onderzoek kunnen doen naar de behoeftes van jongeren. Die inzichten kunnen we in deze samenwerking vertalen naar concrete impact voor alle jongeren in Nederland.”

Digital Inclusion
Bij T-Mobile staat het verbinden van mensen centraal. Dat is voor de provider niet alleen een commerciële missie, maar ook een maatschappelijke missie. Margreet Hoekstra, Chief Legal en Regulatory Affairs: “Ik vind het mooi dat we via deze nieuwe samenwerking nog meer ons steentje bijdragen aan de strijd tegen mentale uitdagingen en eenzaamheid onder jongeren. De vraag naar hulp bij psychische problemen nam de afgelopen jaren steeds meer toe en laat zien hoe belangrijk het is om nieuwe initiatieven te ontwikkelen die een oplossing bieden voor dit probleem. We weten dat het gebrek aan emotieregulatie onder jongeren een belangrijke onderliggende factor is van veel mentale problemen. We willen met deze samenwerking Feelee versterken in hun missie om de groeiende vraag naar psychosociale hulp te reduceren en de mentale veerkracht van jongeren te versterken.”

* https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15374416.2015.1038827?journalCode=hcap20

https://academic.oup.com/edited-volume/28146/chapter-abstract/212913075?redirectedFrom=fulltext

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.618442/full