Den Haag,
20
mei
2021
|
09:30
Europe/Amsterdam

T-Mobile en OPPO openen eerste Europese partnerstore in Rotterdam

De eerste T-Mobile OPPO partnerstore in Europa opent vrijdag 21 mei officieel zijn deuren. Met deze partnerstore stellen T-Mobile en OPPO verbinding, technologie en belevenis beschikbaar voor de consument. De winkel op het Beursplein in Rotterdam levert het hoge serviceniveau waar T-Mobile bekend om staat en voegt daar heel specifieke service voor mobiele devices van OPPO aan toe. Het optimaal ervaren van T-Mobile service en OPPO producten staat centraal. Consumenten kunnen de nieuwste connected producten van OPPO uitproberen en aanschaffen. De opening van deze unieke winkel is een volgende stap in de succesvolle samenwerking tussen T-Mobile en OPPO. Met deze partnerstore zet OPPO in op een verdere groei in de Nederlandse smart device markt. Op vrijdag 21 mei om 11 uur a.s. wordt de partnerstore op het Beursplein in Rotterdam officieel geopend.

Voor veel consumenten is het bezoek aan een winkel en het fysiek ervaren van een product een belangrijk onderdeel bij het kiezen van een nieuw toestel. In de nieuwe partnerstore kunnen consumenten kennis maken met het totale productportfolio van T-Mobile en OPPO, waaronder smartphones, slimme producten zoals de OPPO Watch en een breed aanbod aan accessoires. Daarnaast kunnen consumenten hier terecht voor antwoorden op specifieke vragen over OPPO producten en persoonlijke service zoals hulp bij instellen van toestellen en software updates.

Producten ervaren
Marc van den Dool, Commercieel Directeur bij OPPO Nederland: “We zijn enorm trots om samen met T-Mobile consumenten de mogelijkheid te geven om onze producten in de winkel te ervaren. Deze eerste partnerstore is een prachtig bewijs van onze strategie en een aanvulling op onze samenwerking met T-Mobile. Als een van de snelst groeiende smart device merken in Nederland blijft OPPO doorbouwen aan duurzame groei in Nederland.”

Innovatieve retailformule
Onno Rip, Directeur Sales bij T-Mobile Nederland: “T-Mobile loopt voorop in de telecommarkt met het lanceren van innovatieve retailformules. Klanten verwachten tegenwoordig meer als ze een winkel binnen stappen. Naast de beste service, staat in onze winkels ook de klantbeleving centraal. Zo hebben we verschillende formules die zijn afgestemd op een specifieke mindset en klantbehoefte. In de T-Mobile OPPO partnerstore gaan we een stap verder in de klantbehoefte en creëren we een beleving rondom connected devices. Een prachtige toevoeging op ons retailportfolio.”

Sinds de lancering van OPPO in Nederland in 2018 timmert het innovatieve smart device merk hard aan de weg. T-Mobile en OPPO werken al geruime tijd samen. Zo lanceerden ze in 2020 de eerste 5G-smartphone in Nederland op het 5G-netwerk van T-Mobile en hebben beide merken een samenwerking met FC Utrecht en The Voice of Holland.

Officiële opening
De partnerstore is vanaf vrijdag 21 mei geopend voor consumenten. Om 11 uur knippen Marc van den Dool en Onno Rip samen het lint door, waarmee de winkel officieel wordt geopend.

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, worden de richtlijnen van de overheid gevolgd. Dat betekent dat er een beperkt aantal klanten binnen mogen zijn, bezoekers alleen winkelen, bij binnenkomst hun handen desinfecteren, 1.5 meter afstand van elkaar houden, een mondkapje dragen en met pin betalen. Klanten met gezondheidsklachten passend bij het coronavirus kunnen niet geholpen worden in de store.

Voor openingstijden en meer informatie over de T-Mobile OPPO partnerstore: https://www.t-mobile.nl/winkels/rotterdam/beursplein.

----- English version ------

T-Mobile and OPPO open first European partner store in Rotterdam

The first T-Mobile OPPO partner store in Europe will officially open its doors on Friday 21 May. With this partner store, T-Mobile and OPPO make connection, technology and an experience available to customers. The store on the Beursplein in Rotterdam provides the high level of service that T-Mobile is known for and adds very specific service for mobile devices from OPPO to that. Experiencing T-Mobile service and OPPO products to the fullest is the central focus. Customer can test and purchase OPPO's latest ‘connected’ products. The opening of this unique store is the next step in the successful collaboration between T-Mobile and OPPO. With this partner store, OPPO is aiming for further growth in the Dutch smart device market. The partner store on the Beursplein in Rotterdam will be officially opened on Friday 21 May at 11 am.

For many customers, visiting a store and physically experiencing a product is an important part of choosing a new device. In the new partner store, customers can discover the total product portfolio of T-Mobile and OPPO, including smartphones, smart products such as the OPPO Watch and a wide range of accessories. In addition, customers can go here for answers to specific questions about OPPO products and personal service such as help with setting up devices and software updates.

Experience products
Marc van den Dool, Commercial Director at OPPO Netherlands: “We are extremely proud to partner with T-Mobile to give customers the opportunity to experience our products in-store. This first partner store is great proof of our strategy and complements our partnership with T-Mobile. As one of the fastest growing smart device brands in the Netherlands, OPPO continues to build on sustainable growth in the Netherlands.”

Innovative retail formula
Onno Rip, Sales Director at T-Mobile Netherlands: “T-Mobile is leading the way in the telecom market by launching innovative retail formulas. Today, customers expect more when they step into a store. In addition to the best service, the customer experience is also central in our stores. For example, we have different formulas that are tailored to a specific mindset and customer need. In the T-Mobile OPPO partner store, we take customer needs a step further and create an experience around connected devices. A wonderful addition to our retail portfolio.”

Since the launch of OPPO in the Netherlands in 2018, the innovative smart device brand has been growing rapidly. T-Mobile and OPPO have been working together for quite some time. In 2020, for example, they launched the first 5G smartphone in the Netherlands on the 5G network of T-Mobile, and both brands have a collaboration with the soccer club FC Utrecht and The voice of Holland.

Official opening
The partner store will be open to customers from Friday 21 May. At 11 am Marc van den Dool and Onno Rip cut the ribbon together, from that moment the store is officially opened.

Government guidelines are followed to prevent the spread of the coronavirus. This means that a limited number of customers are allowed inside, visitors shop alone, disinfect their hands on arrival, keep 1.5 meters away from each other, wear a mouth mask and pay with card. Customers with health problems related to the coronavirus cannot be helped in the store.

For opening hours and more information about the T-Mobile OPPO partner store: https://www.t-mobile.nl/winkels/rotterdam/beursplein.