Den Haag,
07
september
2021
|
07:03
Europe/Amsterdam

T-Mobile gaat volgende groeifase in onder nieuwe eigenaar

Fondsen van Apax en Warburg Pincus nemen T-Mobile over van Deutsche Telekom en Tele2

Vandaag hebben Deutsche Telekom AG ("Deutsche Telekom") en Tele2 Sverige AB ("Tele2") bekendgemaakt dat zij overeenstemming hebben bereikt over de voorgenomen verkoop van hun belangen in T-Mobile Netherlands Holding B.V. ("T-Mobile") aan fondsen geadviseerd door Apax Partner LLP (“Apax”) en Warburg Pincus LLC (“Warburg Pincus”) voor een toegekende ondernemingswaarde van 5,1 miljard Euro. T-Mobile zal onder de nieuwe eigenaar haar koers als uitdager  op de Nederlandse telecommunicatiemarkt voortzetten. De transactie heeft geen effect op de proposities en diensten van T-Mobile . Het bedrijf zal de vier merken T-Mobile, Tele2, Ben en Simpel blijven voeren. T-Mobile Nederland zet ook de samenwerking met Open Dutch Fiber voort om supersnel glasvezel tegen aantrekkelijke tarieven aan zoveel mogelijk Nederlandse klanten aan te bieden.  

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland: "Vandaag is een grote dag voor ons. We zijn enthousiast over de weg die voor ons ligt en over de samenwerking met Apax en Warburg Pincus in de komende jaren. We zetten onze strategie als uitdager op de Nederlandse markt voort waarbij we onze concurrenten blijven uitdagen op kwaliteit, prijs en klantenservice. We blijven onverminderd vasthouden aan onze belofte om de best mogelijke klantervaring te bieden ondersteund door het beste mobiele netwerk ter wereld. We hebben een lange weg afgelegd. Door onze voortdurende focus op  vernieuwing hebben we T-Mobile gepositioneerd als een toonaangevende aanbieder. We zijn de eerste mobiele aanbieder die Unlimited en landelijk 5G in Nederland aanbiedt. Daarnaast hebben we nu al een scherp aanbod liggen voor onze klanten die vast en mobiel van ons afnemen, maar ook hier zullen we de concurrentie blijven uitdagen. Ik ben trots op wat we tot nu toe als team hebben bereikt en ben er van overtuigd dat we vandaag meer dan ooit klaar zijn voor het volgende hoofdstuk."

Apax, een toonaangevend private equity investeerder en Warburg Pincus een toonaangevende wereldwijde groei-investeerder, hebben een sterke track-records met investeringen in telecommunicatiebedrijven wereldwijd.  Apax en Warburg Pincus zien T-Mobile Nederland als een uitstekend bedrijf met een sterke groeipotentie. De organisaties kijken uit naar de samenwerking met het managementteam om het bedrijf te gaan ondersteunen bij verdere innovatie, het verwerven van verder marktaandeel en het laten groeien van zijn al indrukwekkende klantenbestand.  

René Obermann, co-head van Europa en managing director bij Warburg Pincus Deutschland: ‘’Petje af voor wat de talenten bij T-Mobile/Tele2/Ben en Simpel hebben bereikt! Ultrasnel draadloos internet, de best beoordeelde klantenondersteuning en innovatieve diensten, en dat tegen scherpe tarieven. Maar we staan nog maar aan het begin van de draadloze revolutie. In de komende tien jaar zal iedereen overal ter wereld op afstand kunnen meedoen en genieten van een ongekende virtuele ervaring. Alles wordt verbonden, slimmer, efficiënter en veiliger. Wij ondersteunen het bedrijf om aan kop te gaan bij deze ontwikkeling en nog meer te investeren in mensen en hun vaardigheden, netwerken van de volgende generatie en digitale diensten, zodat we de vraag van klanten zullen krijgen: “Waarom kunnen andere telecombedrijven niet zo goed zijn als T-Mobile?’’

Gabriele Cipparrone, partner bij Apax: “T-Mobile past perfect in de strategie van de Apax-fondsen, waarbij we investeren in innovatieve bedrijven met een degelijke basis en krachtige groeivooruitzichten. Dankzij het uitstekende werk van het getalenteerde managementteam en personeel is T-Mobile een heel bekend merk. Het bedrijf is de grootste mobiele exploitant in Nederland, met een groeiend marktaandeel in vast breedband via toekomstbestendige glasvezeltechnologie voor particulieren. We kijken ernaar uit om het bedrijf te helpen nog sneller te groeien en een toonaangevende convergente speler te worden, door zijn toppositie op het gebied van netwerken te versterken, het particuliere glasvezelklantenbestand uit te breiden en een uitstekende klantenservice te bieden.”

De transactie is onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden om de transactie te kunnen uitvoeren waaronder raadpleging van de ondernemingsraad en goedkeuring van toezichthouders. 

Bekijk hier een video van CEO 
Søren
 Abildgaard.

----- English version ------

T-Mobile to enter next phase of growth under new ownership
Apax Funds and Warburg Pincus to acquire T-Mobile from Deutsche Telekom and Tele2  

Today, Deutsche Telekom AG (“Deutsche Telekom”) and Tele2 Sverige AB (“Tele2”) have announced an agreement on the contemplated sales of their stakes in T-Mobile Netherlands Holding B.V. (“T-Mobile”) to funds advised by Apax Partner LLP (“Apax”) and Warburg Pincus LLC (“Warburg Pincus”) at an enterprise value of 5.1 billion Euro. Under the new ownership, T-Mobile will remain committed to its position in the Dutch telecommunication market. The transaction will not impact T-Mobile’s propositions or services and the company will continue to operate all of its four brands T-Mobile, Tele2, Ben and Simpel. T-Mobile Netherlands will also continue its partnership with Open Dutch Fiber to offer super-fast fiber at attractive rates to as many Dutch customers as possible.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Netherlands: “Today is a big day for us. We are excited about the path ahead and to work together with Apax and Warburg Pincus over the coming years. We are looking forward to continue our strategy as the challenger and disruptor in the Dutch telecommunications market, as we challenge our competitors on quality, price and customer service. As such, we will remain dedicated to our promise to deliver the best possible customer experience, powered by the best mobile network in the world. We have come a long way and re-positioned T-Mobile Netherlands as a leading telco operator. by driving innovation and change within the market, being the first mobile operator to offer Unlimited and nationwide 5G in the Netherlands. Currently we are already challenging the competition with our combined f fixed and mobile offering and we will keep on challenging our competitors. I am proud of what we as a team have achieved in the past and believe we are today better positioned than ever for the next chapter.”  

Apax, a leading private equity investor and Warburg Pincus, a leading global growth investor, have strong track-records of investing in telecommunications companies globally. Apax and Warburg Pincus believe that T-Mobile Netherlands is an excellent company with compelling growth fundamentals and they look forward to  to partnering with the management team of T-Mobile Netherlands to support the company, as it focuses on innovation, gaining further market share and growing its already impressive customer base.

René Obermann, co-head of Europe and MD of Warburg Pincus Deutschland, said: ‘’Hats off to the talented people at T-Mobile/Tele2/Ben and Simpel for what they have accomplished! Ultra-fast wireless internet, the most highly regarded customer support and innovative services – at affordable rates. Yet the wireless revolution has only just begun. Over the next decade everyone will be able to remotely participate from anywhere in the world, enjoying an unprecedented virtual experience, and it will be possible for everything to be connected; becoming smarter, more efficient and safer. We will support the company to lead this development and invest even more into people and their skills, next generation networks and digital services, so that customers will ask: “Why can other telecom companies not be as good as T-Mobile?’’

Gabriele Cipparrone, Partner at Apax, said: “T-Mobile fits perfectly with the Apax Funds strategy of investing in innovative companies with solid fundamentals and strong growth prospects. Thanks to the excellent work of its talented management team and employees, T-Mobile enjoys strong brand recognition and has become the leading mobile operator in the Netherlands, with a growing presence in fixed broadband, leveraging future-proof fiber to the home technology. We look forward to supporting the company to further accelerate growth and become a leading convergent player, by enhancing its network leadership, growing its fiber to the home customer base and delivering a best-in-class customer service.”

The transaction is subject to customary closing conditions, including consultation with employee representatives and, regulatory approvals.
 

download
An important message from our CEO