Den Haag,
04
oktober
2021
|
12:19
Europe/Amsterdam

T-Mobile introduceert nieuwe TV App: thuis televisiekijken zonder TV Box

Vandaag introduceert T-Mobile de nieuwe T-Mobile TV App, waarmee televisiekijken nog gemakkelijker en toegankelijker wordt. Met de nieuwe app genieten klanten van de functionaliteiten van T-Mobile TV, zonder gebruik te hoeven maken van een TV Box. Daarmee komt ook een einde aan bekende ergernissen als een teveel aan kabels, digitale kastjes en afstandsbedieningen. Doordat de app via de smart-tv of mediaplayer wordt bediend, is alleen de afstandsbediening van dat apparaat nog nodig. En wordt schakelen tussen tv-apps als Netflix en Videoland nog makkelijker. De T-Mobile TV App is vanaf vandaag voor verschillende apparaten gratis te downloaden voor klanten met een internetaansluiting en tv-abonnement van T-Mobile.

Televisie kijken met de T-Mobile TV App zonder TV Box is de nieuwste uitbreiding in het tv-aanbod van T-Mobile. Hiermee biedt de provider consumenten nog meer mogelijkheden om op hun eigen manier televisie te kijken. T-Mobile TV kan op vier apparaten tegelijk gebruikt worden. Een uitkomst voor huishoudens waar in meerdere kamers een tv-scherm hangt. Klanten die de nieuwe app gebruiken in combinatie met TV Anywhere voor onderweg, kunnen zo op zeven apparaten tegelijkertijd tv-kijken.

Competitief aanbod
Leo Hensen, directeur marketing T-Mobile Nederland: “Met de T-Mobile TV App spelen we in op een nadrukkelijke wens van onze klanten. Van hen horen we dat kabels en meerdere afstandsbedieningen een grote bron van ergernis zijn. Die ergernissen nemen we met de introductie van de T-Mobile TV App voor het grootste deel weg. Zo kunnen nog meer mensen televisiekijken waar en wanneer ze maar willen, op de manier die bij hen past. Ik verwacht grote belangstelling voor de TV App, ook omdat het gebruik van meerdere schermen geen extra kosten met zich meebrengt. Daarmee wordt ons aanbod nog competitiever en aantrekkelijker.”

Met de T-Mobile TV App kijken klanten zonder TV Box al televisie vanaf € 12,50 per maand. De app is vanaf vandaag gratis voor verschillende apparaten te downloaden voor klanten met een internetaansluiting en tv-abonnement van T-Mobile. Voor iedereen die de TV Box wil blijven gebruiken of de app nog niet voor een apparaat kan downloaden, blijft de TV Box beschikbaar. Meer informatie over de T-Mobile TV App en geschikte smart-tv’s en mediaplayers is te vinden op de website.

----- English version ------

T-Mobile launches new TV App: watch television at home without TV Box

Today T-Mobile launches the new T-Mobile TV App, which makes watching TV easier and more accessible. With the new app customers can enjoy the functionalities of T-Mobile TV without having to use a TV Box. This brings an end to the familiar irritations of too many cables, digital boxes and various remote controls. Because the app operates via a smart TV or media player, only the remote control of that device is necessary. Switching between TV Apps like Netflix and Videoland is even easier than before too. The T-Mobile TV App is available to download for free from today for various devices for customers with a T-Mobile internet connection and TV subscription.

Watching television via the T-Mobile TV App without the TV Box is the newest expansion of the T-Mobile TV offering. By doing so the provider offers consumers even more possibilities to watch television in their preferred way. T-Mobile TV can be used on four devices at the same time. A solution for households that have television screens in multiple rooms. Customers that use the new app in combination with TV Anywhere, can watch TV on seven devices simultaneously.

Competitive offer
Leo Hensen, marketing director T-Mobile Netherlands: “With the T-Mobile TV App we are meeting a specific wish of our customers. Their feedback was that cables and multiple remote controls were a large source of irritation. Those irritations are largely erased by the introduction of the T-Mobile TV App. With the app even more people can watch television when and where they want, in a way that suits them. I expect a lot of interest for the TV App, especially because the use of multiple screens doesn’t cost anything extra. That makes our offer even more competitive and attractive.”

With the T-Mobile TV App customers without a TV Box can watch television from just 12.50 per month. The app is available to download for free on various devices from today for customers with a T-Mobile internet connection and TV subscription. For everyone who would like to keep using the TV Box or cannot download the app for a device, the TV Box will remain available. For more information on the T-Mobile TV App and compatible smart TVs and media players go to our website.