Den Haag,
17
januari
2020
|
11:20
Europe/Amsterdam

T-Mobile introduceert Unlimited 5G ready abonnement in Nederland

T-Mobile introduceert een 5G ready abonnement in Nederland. Dit nieuwe abonnement is een uitbreiding van het zeer populaire Unlimited abonnement. Naast direct toegang tot het 5G netwerk zodra dit beschikbaar is, biedt dit abonnement niet alleen zorgeloos bellen in Nederland en in de EU maar ook naar de EU en veiliger internetten. Dit nieuwe uitgebreidere Unlimited abonnement is beschikbaar vanaf februari. De prijs is € 37,50 per maand.

Inspelend op klantwensen
T-Mobile speelt met dit nieuwe uitgebreidere abonnement in op de wensen van klanten en de ontwikkelingen in de markt. Met het huidige Unlimited abonnement kunnen klanten al onbeperkt bellen en internetten in Nederland. Om klanten een nog zorgelozer abonnement te bieden, voegt T-Mobile in dit nieuwe abonnement onbeperkt bellen vanuit Nederland naar de EU toe en extra veilig internet. Via ingebouwde antivirussoftware wordt onveilig dataverkeer van websites en apps direct geblokkeerd.

Bovendien zijn klanten met dit uitgebreidere Unlimited abonnement klaar voor de toekomst: Met de in het eerste kwartaal verwachte introductie van de eerste 5G toestellen op de Nederlandse markt, biedt T-Mobile klanten met zo’n toestel in combinatie met dit abonnement de zekerheid van toegang tot het 5G netwerk zodra dit beschikbaar is. Tisha van Lammeren, Directeur Consumentenmarkt T-Mobile: “We liggen op schema om als eerste in Nederland een landelijk dekkend 5G netwerk uit te rollen. We bieden daarom de klanten met een 5G toestel in combinatie met dit uitgebreidere Unlimited abonnement nu al de zekerheid en de primeur om als eerste toegang te krijgen tot dit allernieuwste 5G netwerk. Klanten weten nu al precies wat het allernieuwste 5G Unlimited abonnement gaat kosten en zijn klaar voor de volgende stap in telecom.”

Eerste met 5G
Voorafgaand aan de fusie met Tele2 beloofde T-Mobile dat zij als eerste met landelijk 5G zou komen. De introductie van dit uitgebreidere Unlimited abonnement onderstreept de ambities van T-Mobile en speelt in op het toekomstige 5G netwerk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[English]

T-Mobile introduces Unlimited 5G ready subscription in the Netherlands

T-Mobile introduces a 5G ready subscription in the Netherlands. This new subscription is an extension of the very popular Unlimited subscription. In addition to direct access to the 5G network as soon as it becomes available, this subscription not only provides worry-free calling in the Netherlands and in the EU, but also to the EU and more secure internet use. This new extended Unlimited subscription is available as of February. The price is € 37.50 per month.

Responding to customer requirements
With this new extended subscription, T-Mobile responds to the wishes of customers and the developments in the market. With the current Unlimited subscription, customers can already make unlimited calls and use the internet unlimited in the Netherlands. To offer customers an even more worry-free subscription, T-Mobile adds unlimited calling from the Netherlands to the EU and extra secure internet in this new subscription. Built-in antivirus software immediately blocks unsafe data traffic from websites and apps.

Moreover, customers with this more extensive Unlimited subscription are ready for the future: With the introduction of the first 5G devices on the Dutch market expected in the first quarter, T-Mobile offers customers with such a device in combination with this subscription the certainty of access to the 5G network as soon as it is available. Tisha van Lammeren, T-Mobile Chief Commercial Officer Consumer Market: “We are on track to be the first in the Netherlands to roll out a nationwide 5G network. That is why we are already offering customers with a 5G device in combination with this extended Unlimited subscription the certainty and scoop to be the first to gain access to this latest 5G network. Customers already know exactly what the latest 5G Unlimited subscription will cost and are ready for the next step in telecom."

First with 5G
Prior to the merger with Tele2, T-Mobile promised to be the first nationwide with 5G in 2020. The introduction of this more extensive Unlimited subscription underlines the ambitions of T-Mobile and responds to the future 5G network.