Den Haag,
01
januari
2022
|
09:33
Europe/Amsterdam

T-Mobile klanten gebruiken tijdens de jaarwisseling net zo veel data als op andere drukke dagen in het jaar

Telecomprovider blikt terug op haar mobiele netwerk in 2021

Nederlanders hebben afgelopen nieuwjaarsnacht veel digitale nieuwjaarswensen via hun smartphone/mobiel uitgedeeld. Er is tijdens deze jaarwisseling 20% meer data verbruikt dan tijdens de jaarwisseling in 2020. De piek van het dataverkeer was tussen 00.00 en 01.00 uur. Gemiddeld genomen werd er ongeveer net zo veel data verbruikt op Oudejaarsdag ten opzichte van een reguliere dag in 2021. De tijden dat er mogelijk gevreesd moest worden voor capaciteitsproblemen rondom de jaarwisseling zijn allang voorbij, T-Mobile staat elke dag klaar om haar klanten de beste netwerkervaring te geven. Dat is afgelopen jaar weer bevestigd door netwerktesten van Umlaut en Tutela, waar T-Mobile als beste uit de bus kwam.

Terwijl de jaarwisseling vroeger echt als piek kon worden beschouwd voor het mobiele netwerk, is het nu een druk waar T-Mobile de afgelopen jaren aan gewend is geraakt door het dagelijkse, intensieve gebruik van het netwerk door haar klanten. Ook het vaste internet dataverbruik is het afgelopen jaar toegenomen, een stijging die mede te verklaren is door de Corona pandemie.

Mobiele netwerkgroei van 20% in 2021
Het mobiele datagebruik van T-Mobile klanten is in december 2021 met 20% gegroeid ten opzichte van december 2020. Enerzijds is deze groei terug te herleiden naar de groei in het klantenbestand, maar klanten zijn ook meer data gaan gebruiken. Deze groei is ook te zien rondom de jaarwisseling. T-Mobile verwerkt meer dan de helft van al het mobiele dataverkeer in Nederland en heeft daarmee de grootste mobiele data footprint van Nederlandse telecomproviders.

Piekmomenten 2021
T-Mobile staat iedere dag klaar om haar klanten de ultieme netwerkkwaliteit te bieden en optimale gebruikerservaring te geven, niet alleen met Oud & Nieuw. Ook tijdens de Formule-1 race in Zandvoort en het EK voetbal waren piekmomenten in het jaar op het mobiele en vaste netwerk van de telecomprovider. Zo bewijst T-Mobile in 2021 opnieuw een betrouwbare en toonaangevende telecomprovider te zijn. Johan van den Branden, directeur Network Design bij T-Mobile. “Het is mooi om te zien hoe we als T-Mobile elke dag met dit enorme volume aan het dataverbruik omgaan. Elke dag zetten we ons in voor de beste netwerk- en gebruikerservaring voor onze klanten. Afgelopen jaar werd dit wederom gezien door Umlaut en Tutela in hun netwerktests. Volgens Umlaut heeft T-Mobile zelfs met afstand de beste 5G dekking in Nederland.”

 

----- English version ------

T-Mobile customers use same amount of data during New Year’s Eve as other busy days in the year 


Telecom provider looks back on mobile network in 2021 

The Hague, 1 January 2022 – The Dutch handed out a lot of digital new year greetings via their smartphone/mobile on New Year’s Eve. During the turn of the year 20% more data was processed compared to the same moment the previous year. The peak in data traffic was between 00.00 and 01.00. On average just as much data was used on 31 December 2021 compared to other regular days in 2021. The times in which fears of possible capacity issues on New Year’s Eve are in the past, T-Mobile is ready to give her customers the best network experience every day. That was confirmed again this year in network tests by Umlaut and Tutela, in which T-Mobile was rated the best. 

Previously the turn of the year was considered a peak for the mobile network, nowadays it is a daily pressure that T-Mobile has gotten used to due to the intensive use of the network by her customers. The fixed internet data usage increased in the past year too, an increase which is partially to be explained by the Covid-19 pandemic. 

Mobile network growth of 20% in 2021 
Compared to December 2020, the mobile data usage of T-Mobile customers grew by 20% in December 2021. On the one hand this growth can be explained by a growth in customers, on the other hand customers also used more data. This growth can also be seen during the turn of the year. T-Mobile processes more than half of all the mobile data traffic in The Netherlands and therefore has the largest mobile data footprint of all Dutch telecom providers. 

Peak moments 2021 
Every day, T-Mobile is ready to offer its customers the ultimate network quality and optimal user experience, not just during New Year’s Eve. The Formula 1 race in Zandvoort and the European Championship Football were other peak moments in the year on the mobile and fixed network of the telecom provider. T-Mobile has once again proven to be a trustworthy and leading telecom provider. Johan van den Branden, director Network Design at T-Mobile: “It is great to see how we handle this enormous volume of data traffic each day at T-Mobile. Every day we work hard for the best network and user experience for our customers. In the past year this was again recognised by Umlaut and Tutela in their network tests. According to Umlaut T-Mobile even has the best 5G coverage in the Netherlands with some distance.”