Den Haag,
07
mei
2013
|
08:52
Europe/Amsterdam

T-Mobile, KPN en Vodafone slaan handen ineen voor Regional Roaming

Vandaag heeft de Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de oplevering van het draaiboek voor Regional Roaming. Regional Roaming is ontwikkeld door de huidige drie mobiele netwerk operators (MNO’s) KPN, Vodafone Nederland en T-Mobile Netherlands , waarin is beschreven hoe zij gezamenlijk, ten tijde van grootschalige mobiele telefoniestoringen, lokaal verkeer van het getroffen netwerk kunnen overnemen. Namens de drie MNO’s, hebben Joost Farwerck (MD KPN Nederland en lid RvB), Rob Shuter (CEO Vodafone Nederland) en Thomas Berlemann (CEO T-Mobile Netherlands), op 25 februari jl. een draaiboek voor Regional Roaming aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken.
 
Bij Regional Roaming maken de drie MNO’s gebruik van elkaars mobiele netwerken wanneer een MNO in een bepaalde regio, gebied of stad in Nederland te maken krijgt met een grootschalige storing of uitval van het mobiele radionetwerk. Het initiatief heeft als doelstelling primaire mobiele dienstverlening in Nederland in deze situaties te kunnen continueren.  Regional Roaming zal worden ingezet als een significant gedeelte van de klantenbase geraakt wordt, de dienst telefonie en sms-verkeer niet meer kan worden geleverd en de verwachte hersteltijd van het getroffen netwerk meer dan drie dagen is. De uiteindelijke beslissing tot het activeren van Regional Roaming is en blijft de verantwoordelijkheid van de getroffen operator.
 
Regional Roaming wordt ingezet om de continuïteit van de mobiele telefonie – en waar mogelijk sms- voor abonnees zoveel mogelijk te waarborgen. Nooddiensten als 112 blijven te allen tijde gegarandeerd. Deze diensten lopen in Nederland via een apart netwerk en kennen een eigen back-up systeem.
 
Zoals overeengekomen in het draaiboek zal Regional Roaming in het tweede kwartaal van dit jaar worden getest door middel van een pilot. In een nog te plannen tweede fase zal verder onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden voor het overnemen van M2M binnen vitale sectoren. Hiervoor zal EZ een onderzoek in stellen. Hierna zal, afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek, verder worden gekeken naar eventuele scope uitbreiding voor Regional Roaming.