Den Haag,
22
augustus
2022
|
16:56
Europe/Amsterdam

T-Mobile lanceert Ben Klantvoordeel

T-Mobile breidt aanbod voor vast internet verder uit, nu ook extra voordeel voor Ben klanten

T-Mobile introduceert Ben Klantvoordeel. Hiermee profiteren klanten van Ben vanaf nu van extra voordelen wanneer zij hun mobiele abonnement combineren met internet en TV van T-Mobile. Hiermee wordt het combineren van abonnementen op één adres nog aantrekkelijker voor Ben klanten.

Ben wil met het vernieuwde aanbod klanten met meerdere abonnementen op één adres extra voordelen bieden. Klanten kunnen ieder mobiel abonnement van Ben combineren met Internet en TV van T-Mobile. Ook is het mogelijk om meerdere mobiele Ben abonnementen te combineren, zodat de klant kan profiteren van extra data. Klanten met meerdere Ben abonnementen op hetzelfde adres kunnen vanaf nu iedere maand 1000MB extra data krijgen. Daarnaast krijgen klanten met Internet en TV van T-Mobile én een Ben abonnement ook nog eens maandelijks €5,- extra korting.

Maximaal plezier
Eerder was het voor klanten van T-Mobile al mogelijk om hun T-Mobile abonnementen te combineren, maar nu wordt het ook voor Ben klanten aantrekkelijker om gebruik te maken van meerdere diensten van Ben en T-Mobile. “Met Ben Klantvoordeel zetten we de volgende stap in het realiseren van onze ambities: snel internet voor iedereen tegen een aantrekkelijk tarief”, zegt Leo Hensen, Director Consumer Marketing & Communication van T-Mobile. “Op deze manier profiteren trouwe klanten van onze merkenfamilie van mooie kortingen.”

Aanmelden
Om in aanmerking te komen voor Ben Klantvoordeel moeten alle deelnemende abonnementen op hetzelfde adres geregistreerd staan en apart worden aangemeld voor Ben Klantvoordeel. Dat laatste kan makkelijk via de Ben app of Ik Ben. Ben klanten zonder mobiele data bundel of met een onbeperkte data bundel krijgen geen extra data, maar tellen wel mee om de andere aangemelde abonnementen voordeel te kunnen geven.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de abonnementen van Ben op www.ben.nl/service/klantvoordeel.

-------- English version -------

T-Mobile launches Ben Customer Advantage

T-Mobile further expands fixed internet offer, now including extra benefit for their Ben customers
 

T-Mobile introduces Ben Customer Advantage. With this, Ben customers can enjoy extra benefits when combining their mobile subscription with T-Mobile internet and TV. This makes combining subscriptions at one address even more attractive for Ben customers.

Ben wants to offer extra benefits to customers with multiple subscriptions at a single address with this renewed offer. Customers can combine any mobile subscription from Ben with Internet and TV from T-Mobile. It is also possible to combine multiple Ben mobile subscriptions, allowing customers to benefit from extra data. From now on, customers with multiple Ben subscriptions at the same address can get 1,000MB of extra data every month. In addition, customers with T-Mobile Internet and TV and a Ben subscription will also receive an extra €5 monthly discount.

Maximum fun 
Earlier it was already possible for T-Mobile customers to combine their T-Mobile subscriptions, but now it will also be more attractive for Ben customers to use multiple services from Ben and T-Mobile. "With Ben Customer Advantage, we are taking the next step in realising our ambitions: fast internet for everyone at an attractive rate," said Leo Hensen, Director Consumer Marketing & Communication at T-Mobile. "By doing so, loyal customers of our family of brands can benefit from great discounts."

Sign up 
To qualify for Ben Customer Advantage, all participating subscriptions must be registered at the same address and signed up for Ben Customer Advantage separately. The latter can be done easily via the Ben app or via Ik Ben. Ben customers without a mobile data bundle or with an unlimited data bundle will not receive extra data, but will count towards the benefit of the other subscriptions registered.

More information 
For more information on Ben's subscriptions, visit www.ben.nl/service/klantvoordeel.