Den Haag,
22
oktober
2021
|
10:02
Europe/Amsterdam

T-Mobile lanceert Multisim: bellen en internetten via Apple Watch zonder iPhone op zak

T-Mobile introduceert als eerste telecomprovider in Nederland Multisim. Een nieuwe dienst waarmee klanten van T-Mobile met Apple Watch cellular modellen via 4G kunnen bellen en internetten zonder smartphone op zak. De nieuwe dienst is geschikt voor klanten die gebruikmaken van een iPhone en een Apple Watch (GPS + Cellular) en koppelt beide apparaten aan hetzelfde telefoonnummer en abonnement. Multisim is vanaf 29 oktober te bestellen en vanaf vrijdag 5 november beschikbaar.

Met Multisim komt T-Mobile tegemoet aan een specifieke wens van de Nederlandse consument. Tot vandaag was connectiviteit op een Apple Watch in Nederland alleen mogelijk met een gekoppelde iPhone in de buurt. T-Mobile brengt hier als eerste provider in Nederland verandering in en maakt het voor klanten mogelijk op pad te gaan zonder hun iPhone op zak én toch te kunnen bellen en internetten via hun Apple Watch. Allemaal gebundeld op één maandelijkse factuur.

Gebruik van eSim
T-Mobile Multisim koppelt iPhone en Apple Watch (GPS + Cellular) door middel van eSim – elektronisch ingebouwde simkaarten – aan hetzelfde telefoonnummer. Een oproep komt op beide apparaten tegelijk binnen tot deze op een van de apparaten wordt beantwoord. Data kan op beide apparaten tegelijk gebruikt worden, zo kunnen klanten een serie kijken op hun iPhone terwijl ze berichten beantwoorden via hun Apple Watch.

Altijd verbonden
Leo Hensen, Directeur Marketing & Communications bij T-Mobile Nederland: “Dankzij T-Mobile Multisim kunnen consumenten hun Apple Watch eindelijk ten volle benutten en altijd verbonden blijven op de manier die bij hen past.”

Multisim abonnementen zijn vanaf vrijdag 29 oktober in combinatie met het cellular model van de Apple Watch Series 7 te bestellen voor klanten met een Go-abonnement. Beide zijn vanaf vrijdag 5 november beschikbaar. Klanten die al in het bezit zijn van een Apple Watch cellular model, kunnen vanaf 5 november ook een Multisim abonnement afsluiten. Een Multisim abonnement kost 5 Euro per maand.

Voor meer informatie kijk op www.t-mobile.nl/multisim.

----- English version ------

T-Mobile launches Multisim: phone and surf via Apple Watch without an iPhone nearby

T-Mobile introduces Multisim as the first telecom provider in the Netherlands. A new service that allows customers from T-Mobile with Apple Watch cellular models to make phone calls and use internet via 4G without a smartphone with them. The new service is suitable for customers using an iPhone and an Apple Watch (GPS + Cellular) and pairs both devices with the same phone number and subscription. Multisim is available for order starting 29 October and will be available starting Friday 5 November.

With Multisim, T-Mobile meets a specific wish of Dutch consumers. Until today, connectivity on an Apple Watch in the Netherlands was only possible with a paired iPhone nearby. T-Mobile is the first provider in the Netherlands to change this and enable customers to go out without an iPhone with them and still be able to make phone calls and use internet via their Apple Watch. All combined in one monthly invoice.

Making use of eSim
T-Mobile Multisim connects the iPhone and Apple Watch (GPS + Cellular) to the same phone number using eSim - electronically built-in SIM cards. A call comes in on both devices simultaneously until it is answered on one of them. Data can be used on both devices at the same time, allowing customers to watch a series on their iPhone while answering messages via their Apple Watch.

Always connected
Leo Hensen, Director Marketing & Communications at T-Mobile Netherlands: “Thanks to T-Mobile Multisim, consumers can finally use their Apple Watch to its full potential and always stay connected in a way that suits them.”

Multisim subscriptions are available in combination with the cellular model of the Apple Watch Series 7 for customers with a Go subscription with orders starting on Friday 29 October. Both will be available starting Friday 5 November. Customers who already own an Apple Watch cellular model will also be able to sign up for a Multisim subscription starting 5 November. A Multisim subscription costs 5 Euros per month.

For more information visit www.t-mobile.nl/multisim.