Den Haag,
08
augustus
2019
|
07:02
Europe/Amsterdam

T-Mobile Nederland presteert in Q2 wederom beter in de Nederlandse markt

In het tweede kwartaal na de overname van Tele2 Nederland (‘Tele2’) presenteert T-Mobile opnieuw uitstekende cijfers. De gecombineerde onderneming noteert klanten- en omzetgroei in alle marktsegmenten, biedt het snelste en beste netwerk en is een sterkere concurrent in de Nederlandse markt. 

Door de fusie met Tele2 nam het aantal postpaidklanten met zo'n 47 procent toe en steeg de totale omzet jaar-over-jaar met 44 procent. T-Mobile biedt nu de beste mobiele ervaring aan in totaal 5,5 miljoen mobiele klanten. Het aantal vaste klanten is meer dan verdubbeld tot 578.000.

Het tweede kwartaal 2019 laat organische* groei zien voor vast en mobiel:

 • Netto groei klantenbestand in tweede kwartaal met 77.000 mobiel postpaidgebruikers en 21.000 vast.
 • Totale omzetgroei jaar-over-jaar van 1%.
 • EBITDA aangepast na lease jaar-over-jaar** groei van 15%.
 • De loyaliteit van de klanten van T-Mobile Nederland is verbeterd (Klant Loyaliteitsindex T-Mobile (TRI*M) tweede kwartaal 73 tegenover eerste kwartaal 71).

Resultaat tweede kwartaal 2019 vergeleken met dezelfde periode 2018:

 • Aantal mobiele klanten (SIM's) stijgt naar 5,5 miljoen, waarvan 5 miljoen postpaidgebruikers (vergeleken met tweede kwartaal 2018: +1602k postpaidklanten).
 • Totale omzet jaar-over-jaar groeit naar € 458 miljoen (+ 44%).
 • EBITDA aangepast na lease stijgt jaar-over-jaar naar € 117 miljoen (+10%), dit wordt positief beïnvloed door de consolidatie van Tele2 en operationele verbeteringen.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland: “Uit onze cijfers over het tweede kwartaal blijkt dat we onze strategie en onze beloften waarmaken en de uitdager in de markt te zijn. Het is geweldig om te zien dat klanten ons belonen voor het feit dat we onze beloften nakomen, bijvoorbeeld de belofte om onze prijzen op de vaste markt niet te verhogen behoudens een inflatiecorrectie. We verpulveren iedere maand records en we blijven de duopolie uitdagen. Intussen ligt ons integratieproces goed op schema. We hebben in dit kwartaal bekendgemaakt dat T-Mobile ‘Ondernemen’ de handen ineenslaat met Tele2 Zakelijk. Op die manier wordt het beste mobiele netwerk van Nederland beschikbaar voor al onze zakelijke klanten.”

Netwerkleiderschap
Deze week werd bekend dat T-Mobile voor de derde keer op rij de Ookla Speedtest® Award heeft gewonnen, waarbij zelfs het eigen snelheidsrecord werd verbroken. T-Mobile is dus nog altijd de snelste operator van Nederland en bereikt zowel in de grote steden als op het platteland de hoogste mobiele netwerksnelheden. Een extra bekroning nadat de onderneming eerder al voor het vierde jaar op rij de mobiele benchmark van P3 en de Open Signal Award won. Daarnaast heeft T-Mobile de 50 Mbps-limiet voor zowel upload- als downloadsnelheid doorbroken. Het netwerk van T-Mobile is meer dan klaar om de belofte van een landelijk 5G-netwerk in 2020 waar te maken. In voorbereiding op 5G voert T-Mobile live tests uit in het eigen 5G Field Lab. Onlangs is een downloadsnelheid bereikt van 850 Mbps op de 3,5GHz-band, wat de klant een beeld geeft van de toekomstige snelheden.

Søren Abildgaard: “We verbreken nog altijd records en dat blijven we doen door te investeren in ons netwerk. Maar ons strategische oogmerk is ook om onze positie in de vaste en FMC-markt te verbeteren. We hebben het aantal vaste klanten bijna verdubbeld en we zijn bovendien begonnen met de uitrol van ons glasvezelnetwerk in Den Haag. We verwachten dat klanten vanaf september van dit jaar gebruik kunnen maken van de snelle glasvezelverbinding.”

*Organisch: Resultaten voorgaande jaar aangepast vanwege overname Tele2, deconsolidatie van mobiele telecommunicatietorens en IFRS 16.
**EBITDA aangepast na lease: Vanwege de toepassing van IFRS 16 – Leases worden onze bedrijfsprestaties gemeten op basis van EBITDA na leases (EBITDA AL) in plaats van EBITDA. Bij de vaststelling van de EBITDA AL wordt de EBITDA aangepast op de afschrijving van geactiveerde gebruiksrechten en rentelasten voor de opgenomen leaseverplichting

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[English]

T-Mobile Netherlands continues to outperform the Dutch market

In the second quarter after its acquisition of Tele2 Netherlands (Tele2), T-Mobile presents outstanding results again. The combined company is growing revenue and customers in all segments, maintaining network leadership and proving to be a stronger competitor in the Dutch market. 

As a result of the merger with Tele2, T-Mobile has increased its postpaid customer base by approximately +47% and total revenues by 44% year on year on a reporting basis. It now offers the best mobile experience to a total of 5.5 million mobile customers. The company has more than doubled its fixed base to 578 thousand.

Q2 shows organic* growth in both mobile and fixed:

 • Net adds growth in Q2 of +77 thousand mobile postpaid and +21 thousand fixed customers.
 • Year-on-Year total revenue growth of +1%.
 • Year-on-Year EBITDA After Lease adj .**growth of +15%.
 • T-Mobile Netherlands improved its customer loyalty rate by 2points in Q2. (Consumer TRI*M index Q2 73 vs Q1 71).

Reported Q2/19 vs Q2/18:

 • Number of mobile customers (SIMs) increased to 5.5 million of which 5.0 million are postpaid customers. (vs. Q2’18: +1,602 k postpaid customers).
 • Year-on-Year total revenue grew to €458 million (+ 44%).
 • Year-on-Year EBITDA after Lease adj. increased to €117 million (+10%), positively impacted by the consolidation of Tele2, as well as operational improvements.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Netherlands: “Our Q2 financial results show evidence that we will deliver on our strategy and promises to be the challenger in the market. It’s great to see customers are rewarding us for delivering on our promises, such as not to increase prices beyond inflation in the fixed market. We break records every month and we’ll keep on challenging the duopoly. In the meantime, our integration process is on track. In this quarter we announced that T-Mobile ‘Ondernemen’ will join forces with Tele2 Zakelijk. This way, the best mobile network in the Netherlands will be made available to all our business customers.”

Network leadership
This week it was announced that T-Mobile won the Ookla Speedtest® award, for the third time in a row and even broke its own speed record, so T-Mobile is still the fastest operator in the Netherlands. T-Mobile achieved the highest mobile network speeds in the big cities as well as in rural areas. This is on top of previously winning the P3 mobile Benchmark for four successive years and the Open Signal Award. Furthermore, T-Mobile passed the 50 Mbps limit for both upload and download speeds. The network is more than ready to deliver on the promise to roll out a nationwide 5G network in 2020. In preparation for 5G T-Mobile is performing live tests in its 5G Field lab. Recently the company reached a download speed of 850Mbps on the 3.5GHz band, which gives customers an insight into future speeds.

Søren Abildgaard: “We keep on breaking records and we’ll continue breaking them by investing in our network. But our strategic intent is also to improve our position in the Fixed and FMC market. We’ve nearly doubled our fixed customer base and we’re also rolling out our fiber network starting in The Hague. We expect customers to start using this fast fiber connection in September this year.”

*Organic: Prior year figures, adjusted for the acquisition of Tele2 business, the de-consolidation of the mobile telecommunications tower assets and IFRS 16
**EBITDA Adjusted AL: Due to the application of IFRS 16 – Leases, our operating performance is measured by EBITDA after leases (EBITDA AL) rather than EBITDA. In determining EBITDA AL, EBITDA is adjusted by the depreciation of capitalized usage rights and interest expenses for the recognized lease liabilities.