Den Haag,
19
november
2021
|
16:08
Europe/Amsterdam

T-Mobile Topvrouw Tisha van Lammeren uitgeroepen tot CCO 2020

Chief Commercial Officer T-Mobile Nederland wint CCO-verkiezing 2020

Tisha van Lammeren is door Sales Management Association (SMA) verkozen tot Chief Commercial Officer van het jaar 2020. De Chief Commercial Officer van T-Mobile Nederland nam gisteravond trots de award in ontvangst na een laatste, doorslaggevend jurygesprek. In de finale nam Van Lammeren het op tegen Ilco Kwast van Cargill en Oscar Hundman van Bol.com.

De Sales Management Association (SMA) kent een groot aantal verkiezingen waarbij een grondig en onafhankelijk proces wordt doorlopen. De ‘Chief Commercial Officer’ verkiezing is sinds dit jaar de opvolger van de Commercieel Directeur van het Jaar. De jury gaat op zoek naar die persoon die het essentiële verschil heeft gemaakt door haar of zijn functie op een uitmuntende en succesvolle manier in te vullen. Van Lammeren bleek dit van de drie finalisten het best te doen. "Tisha heeft zich ontwikkeld van powerhouse tot powermens. Met een enorme drive heeft ze Unlimited in de markt neergezet waarna de concurrenten volgden. Ze heeft T-Mobile en Tele2 geïntegreerd met een duidelijk plan. Ze geeft iedereen een uitdagend doel en droomt met duidelijke strategie over de toekomst. Ze knokt voor kinderen en ouderen en heeft daarbij een missie. Ze werkt hard vanuit haar hart", aldus juryvoorzitter Remko Stolk in het juryrapport.

Weg naar de winst
De genomineerden doorliepen een intensief traject waarbij er in de eerste fase is getoetst op onder meer de eindverantwoordelijke rol, de behaalde resultaten en de complexiteit en vernieuwing van businessmodellen. In de tweede fase werd een assessment afgelegd en werden er gesprekken gevoerd met professionals van Quaestus Executive Leadership, gevolgd door een gesprek met een jury. Op donderdag 18 november 2021 vond de finale plaats waarbij na een laatste jurygesprek de winnaar werd uitgeroepen.


‘Rolmodel voor andere vrouwen’
Van Lammeren is sinds 2018 onderdeel van het bestuur van T-Mobile en werkt al 16 jaar voor de telecomprovider in verschillende rollen. Als CCO van één van de grootste telecomproviders van Nederland is ze verantwoordelijk voor alle merken die onder T-Mobile Nederland vallen: T-Mobile, Tele2, Ben en Simpel. Ze heeft met haar commerciële inzicht en talent onder andere een nummer één positie voor T-Mobile in de mobiele markt gerealiseerd en zorgt voor een continue groei van zowel het aantal mobiele als vaste klanten. De Chief Commercial Officer is trots op haar award: "Deze prijs is voor alle T-Mobilers, mijn familie en mijzelf. Er zijn nog altijd te weinig vrouwen in topfuncties bij grote bedrijven. Zeker in de technische industrie. Dat moet anders. Daarom vind ik het belangrijk een rolmodel te zijn voor andere vrouwen die nadenken over een commerciële topfunctie in deze sector. Deze prijs dient dan ook als inspiratiebron voor andere commerciële vrouwelijke talenten."

Maatschappelijke impact
Als Chief Commercial Officer zet Van Lammeren zich niet alleen in voor de commerciële groei van T-Mobile, ze maakt zich ook hard voor een positieve bijdrage aan de maatschappij. Als ambassadeur van Stichting Join us, die zich inzet tegen eenzaamheid onder jongeren, geeft Van Lammeren ook gestalte aan de maatschappelijke rol die de telecomprovider biedt. T-Mobile neemt een steeds actievere rol binnen de samenleving in. Met de Connect to Change strategie draagt de telecomprovider bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen een rol kan spelen.

 

----- English version ------

T-Mobile Businesswoman Tisha van Lammeren announced CCO of 2020
Chief Commercial Officer T-Mobile Netherlands wins CCO election 2020

Tisha van Lammeren has been named Chief Commercial Officer of the year 2020 by the Sales Management Association (SMA). The Chief Commercial Officer of T-Mobile Netherlands proudly accepted the award last night after a final and decisive jury interview. Van Lammeren’s competitors in the final were Ilco Kwast from Cargill and Oscar Hundman from Bol.com.

The Sales Management Association (SMA) holds a large number of elections in which a thorough and independent process is key. The ‘Chief Commercial Officer’ election is the successor to the Commercial Director of the Year. The jury was looking for the person that made an essential difference by fulfilling his or her role in an excellent and successful way. Out of the three finalists Van Lammeren succeeded in doing so the best: “Tisha has developed herself from a powerhouse to a powerwoman. With an enormous drive she launched Unlimited after which the competition followed. She integrated T-Mobile and Tele2 with a clear plan. She gives everyone a challenging goal and dreams of the future with a clear strategy. She stands up for children and the elderly, always with a mission. She works hard and from her heart.” Jury chairman Remko Stolk stated in the jury rapport.

Road to profit
The nominees were put through their paces in an intensive process in which firstly the final responsibility of the role, the achieved results and the complexity and renewal of business models were all tested. In the second phase an assessment was done, followed by an interview with professionals from Quaestus Executive Leadership and then an interview with the jury. On Thursday 18 November 2021 the final took place and after a final jury interview the winner was announced.

Role model for other women
Van Lammeren has been part of the management of T-Mobile since 2018 and has worked for the telecom provider in various roles for 16 years. As CCO of one of the largest telecom providers in the Netherlands she is responsible for all the brands that are part of T-Mobile Netherlands: T-Mobile, Tele2, Ben and Simpel. Amongst others, her commercial insight and talent helped gain T-Mobile the number 1 position in the mobile market and ensures a continuous growth in the number of mobile and fixed customers. The Chief Commercial Officer is proud of her award: “This prize is for all the people at T-Mobile, my family and myself. There are still too few women at a senior level in large companies. Especially in the technical industry. That has to change. That is why I believe it is important to be a role model for other women that are contemplating a commercial management role in this sector. This prize is also an inspiration for other female, commercial talents.”

Social impact
As Chief Commercial Officer Van Lammeren is not just pushing for the commercial growth of T-Mobile, but also making sure the company makes a positive contribution to society. As an ambassador of the foundation Join Us, that fights against loneliness amongst youngsters, Van Lammeren fills in the social role that the telecom provider offers. The role that T-Mobile takes on within society is increasingly active. With the Connect to Change strategy the telecom provider contributes to an inclusive society in which everyone can take part.