Den Haag,
12
november
2018
|
10:00
Europe/Amsterdam

T-Mobile verbreekt eigen record volgens analyse van Ookla®

Nog steeds het snelste mobiele netwerk van Nederland

Den Haag, 12 november 2018 – Voor de tweede keer op rij ontvangt T-Mobile de Ookla Speedtest® award voor het snelste mobiele netwerk van Nederland. De award werd uitgereikt door Ookla, de maker van de meest gebruikte consument geïnitieerde app voor het meten van mobiele en internet snelheid wereldwijd. Voor het bepalen van het snelste mobiele netwerk van Nederland is data gebruikt uit 454.387 speedtests die tijdens het tweede en derde kwartaal van dit jaar in Nederland zijn uitgevoerd. T-Mobile behaalde een totale snelheidsscore van 63.77 met een gemiddelde downloadsnelheid van 69.96 Mbps en een gemiddelde uploadsnelheid van 17.08 Mbps. Daarmee komt T-Mobile als snelste uit de test. Zowel in grote steden als in de gebieden buiten de Randstad behaalde T-Mobile de hoogste netwerksnelheden.

Ookla is wereldwijd leider in het testen en analyseren van het internet en datasnelheden. Met meer dan 20 miljard consument geïnitieerde tests die wereldwijd op iOS en Android mobile apps zijn uitgevoerd met de Speedtest-app, kan Ookla heel nauwkeurig en onafhankelijk inzicht geven in de snelheid en kwaliteit van mobiele- en vaste connecties. Jamie Steven, Executive Vice President bij Ookla: "Met miljoenen tests die elke dag met de Speedtest worden uitgevoerd, heeft Ookla een robuust en uitgebreid overzicht van wereldwijde internetprestaties ontwikkeld. Op basis van grondige analyse is het mobiele netwerk van T-Mobile voor de tweede keer achter elkaar het snelste van Nederland. Deze prijs, gebaseerd op data uit Q2-Q3 2018, is een bewijs van de uitzonderlijke prestaties van T-Mobile, zoals ervaren door hun eigen klanten".

Speed test

Met een snelheidsscore van 63.77 breekt T-Mobile tevens haar eigen recordsnelheden van vorig jaar. Rachid el Hattachi, Directeur Technology bij T-Mobile: “T-Mobile staat voor Unlimited en dat betekent dat netwerkkwaliteit voor ons prioriteit heeft. We zijn continu bezig met het optimaliseren van ons netwerk en het onderzoeken van de beste innovaties. De Ookla Speedtest Award is wederom een bevestiging dat we de juiste keuzes maken in onze netwerkstrategie. Prijzen winnen is voor ons geen doel op zich, maar dat we alle bekende netwerk prijzen winnen is wel een mooie bevestiging dat we goed op weg zijn om het netwerk van de toekomst te bouwen. Juist omdat deze ontwikkelingen voor eindgebruikers vaak onzichtbaar zijn, maar gelukkig vooral tot uiting komen in de netwerkervaring van onze klanten”.

Speed Score in Nederland

Bij het analyseren van netwerksnelheden wordt gebruik gemaakt van de ‘Speed Score’. De Speed Score bevat metingen van de download- en uploadsnelheid van iedere provider. Aan de hand van deze metingen worden de prestaties van het netwerk geclassificeerd in diverse snelheidsscores. Daarbij telt de downloadsnelheid zwaarder, omdat dit de snelheid is die de gebruiker continu ervaart.

Resultaten Ookla® Speedtest Award 2018*

Provider

Speed Score

1. T-Mobile

63.77

2. KPN

44.55

3. Tele2

42.68

4. Vodafone/Ziggo

33.67

*Ookla® analysis of Speedtest Intelligence® data Q2–Q3 2018

Een volledig overzicht van het Ookla® onderzoeksrapport vind je hier.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

According to analysis from Ookla®, T-Mobile has broken its own record

Still the fastest mobile network in the Netherlands

The Hague, November 12, 2018 - T-Mobile received the Ookla Speedtest® award for the fastest mobile network in the Netherlands for the second time in a row. The award was presented by Ookla, the maker of the app most used measuring mobile and internet speeds worldwide. Data from 454.387 consumer-initiated tests conducted in the Netherlands during the second and third quarter of this year was used to determine the fastest mobile network in the Netherlands. T-Mobile achieved a Speed ScoreTM of 63.77 with an average download speed of 69.96 Mbps and an average upload speed of 17.08 Mbps. This makes T-Mobile the fastest mobile network in the results. T-Mobile achieved the highest network speeds in the big cities as well as in the areas outside the Randstad conurbation.

Ookla is the global leader in the testing and analyzing of Internet and data speeds via the Speedtest application. With over 20 billion consumer-initiated tests that have been conducted with the Speedtest app worldwide on iOS and Android mobile apps, Ookla is able to provide a very accurate and independent insight into the speed and quality of mobile and fixed connections. Jamie Steven, Executive Vice President at Ookla: "With the millions of tests that are conducted with the Speedtest every day, Ookla has developed a robust and comprehensive overview of global Internet performance. Based on a thorough analysis, T-Mobile's mobile network is the fastest in the Netherlands for the second time in a row. This award, which is based on data from Q2-Q3 2018, is proof of T-Mobile's exceptional performance as experienced by its customers".

Speedtest

With a Speed Score of 63.77 T-Mobile has also broken its own record speeds from last year. Rachid el Hattachi, Technology Director at T-Mobile: "T-Mobile stands for Unlimited and that means that network quality is a priority for us. We're continually optimizing our network and researching the best innovations. The Ookla Speedtest Award once again confirms that we're making the right choices in terms of our network strategy. For us winning awards is not a goal in itself, but the fact that we're winning all the well-known network awards proves that we're on the right track when it comes to building the network of the future. In particular because these developments are often invisible for end users, but fortunately are largely reflected in the network experience of our customers".

Speed Score in the Netherlands

The 'Speed Score' is used in the analysis of network speeds. The Speed Score contains measurements of every provider's download and upload speed. The performance of the network speed is classified on the basis of these measurements. The download speed carries more weight in these, because that is the speed the user constantly experiences.

Results of the 2018 Ookla® Speedtest Award*

Provider

Speed Score

1. T-Mobile

63.77

2. KPN

44.55

3. Tele2

42.68

4. Vodafone/Ziggo

33.67

*Ookla® analysis of Speedtest Intelligence® data Q2–Q3 2018

A full overview of the Ookla research report can be found here