Den Haag,
07
oktober
2022
|
09:59
Europe/Amsterdam

T-Mobile versterkt positie op de markt voor vast internet

Telecomprovider neemt internetaanbieder Cambrium over en sluit nieuwe overeenkomst met Open Dutch Fiber

T-Mobile heeft haar positie op de markt voor vast internet versterkt door de overname van internetaanbieder Cambrium, bekend onder de naam Tweak, en met een nieuwe overeenkomst met Open Dutch Fiber. Met de overname van Cambrium uit handen van investeerder Arcus, worden per direct 18.000 klanten toegevoegd aan het klantenbestand van T-Mobile. Tegelijkertijd heeft T-Mobile een overeenkomst gesloten met Open Dutch Fiber voor toegang tot de huidige en toekomstige E-Fiber gebieden. Open Dutch Fiber nam E-Fiber eerder dit jaar over. De E-fiber footprint bestaat uit 175.000 adressen waarop T-Mobile op korte termijn razendsnel internet toegang kan aanbieden. Dat aantal groeit in de toekomst naar verwachting tot ongeveer 500.000 adressen. Beide overeenkomsten dragen bij aan de ambitie van T-Mobile om de grootste aanbieder van snel glasvezelinternet in Nederland te worden. 

Cambrium past perfect bij T-Mobile
Cambrium biedt sinds jaar en dag innovatieve internetdiensten via glasvezel aan onder andere via de merknaam Tweak. Het bedrijf is gevestigd in Almere en heeft ruim 20 mensen in dienst. Zij zijn al geïnformeerd over de overname. Søren Abildgaard CEO van T-Mobile Nederland: "De overname van Cambrium inclusief het Tweak klantenbestand is een belangrijke stap voor ons. We zijn blij dat zij nu onderdeel zijn van de T-Mobile groep. We kennen Cambrium als een innovatief en klantgericht bedrijf met talentvolle medewerkers. We verwelkomen de medewerkers en natuurlijk hun klanten van harte."

E-Fiber overeenkomst helpt bij ambitie grootste footprint aan te bieden
T-Mobile streeft ernaar om op vast glasvezelinternet de grootste aanbieder van Nederland te worden. Hiervoor heeft het bedrijf nu toegang tot de glasvezelnetwerken van Primevest, Open Dutch Fiber en E-Fiber. Waar mogelijk en betaalbaar maakt T-Mobile ook gebruik van de glasvezelnetwerken van andere aanbieders. T-Mobile biedt inmiddels razendsnel internet via glasvezel met up- en downloadsnelheden tot 1 Gigabit per seconde (Gbps) aan bij meer dan 3,8 miljoen huishoudens. Daarnaast ziet T-Mobile de mogelijkheid om met haar partners daar op korte termijn nog eens 1,3 miljoen huishoudens aan toe te voegen. 

"De deal met Open Dutch Fiber voor de E-fiber footprint past perfect bij onze strategie om een substantiële bijdrage te leveren aan de verdere digitalisering van Nederland", zegt Søren Abildgaard. "Hiermee zijn we nog lang niet klaar. We stoppen pas wanneer iedereen in Nederland kan profiteren van betaalbaar en snel internet! Snel internet via betrouwbare glasvezelverbindingen is essentieel voor Nederland en noodzakelijk voor veel (toekomstige) toepassingen zoals thuiswerken en zorg op afstand."

----- English version ------

T-Mobile strengthens position in the fixed internet market

Telecom provider takes over internet provider Cambrium and concludes new agreement with Open Dutch Fiber

T-Mobile has strengthened its position in the fixed internet market with the acquisition of internet provider Cambrium, known as Tweak, and with a new agreement with Open Dutch Fiber. With the acquisition of Cambrium from investor Arcus, 18,000 customers will be added to T-Mobile's customer base with immediate effect. At the same time, T-Mobile has entered into an agreement with Open Dutch Fiber for access to the current and future E-Fiber footprint. Open Dutch Fiber acquired E-Fiber earlier this year. The E-fiber footprint consists of 175,000 addresses to which T-Mobile can offer high-speed internet access in the short term. That number is expected to grow to approximately 500,000 addresses in the future. Both agreements contribute to T-Mobile's ambition to become the largest provider of fast fiber internet in the Netherlands.

Cambrium fits perfectly with T-Mobile
Cambrium has been offering innovative internet services via fiber for many years, under the brand name Tweak. The company is located in Almere and employs more than 20 people. They were already informed  about the takeover. Søren Abildgaard CEO of T-Mobile Netherlands: “The acquisition of Cambrium including the Tweak customer base is an important step for us. We are pleased that they are now part of the T-Mobile group. We know Cambrium as an innovative and customer-oriented company with talented employees. We warmly welcome the employees and of course their customers.”

E-Fiber agreement helps with ambition to offer largest footprint
T-Mobile aims to become the largest provider of fixed fiber internet in the Netherlands. For this, the company now has access to the fiber networks of Primevest, Open Dutch Fiber and E-Fiber. Where possible and affordable, T-Mobile also uses the fiber networks of other providers. T-Mobile now offers high-speed fiber internet with upload and download speeds of up to 1 Gigabit per second (Gbps) to more than 3.8 million households. In addition, T-Mobile sees the opportunity to add another 1.3 million households in the short term together with its partners.

“The deal with Open Dutch Fiber for the E-fiber footprint fits perfectly with our strategy to make a substantial contribution to the further digitization of the Netherlands,” says Søren Abildgaard. “We are far from done with this. We will only stop when everyone in the Netherlands can benefit from affordable and fast internet! Fast internet via reliable fiber connections is essential for the Netherlands and necessary for many (future) applications such as working from home and remote healthcare.”