Den Haag,
27
september
2022
|
18:33
Europe/Amsterdam

T-Mobile verwelkomt koningin Máxima en Stichting Mind Us op hoofkantoor

Stichting MIND Us presenteert routekaart voor influencers op T-Mobile hoofdkantoor

Telefoons zijn niet meer weg te denken uit ons leven en social media-gebruik is daar onlosmakelijk mee verbonden.  Vooral voor jongeren is het een manier om contacten te leggen en deze te onderhouden maar tegelijkertijd kan het gebruik van sociale media leiden tot psychische klachten zoals stress en een slaaptekort. Als erevoorzitter van stichting MIND Us , een organisatie die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren, bracht Koningin Máxima vandaag een bezoek aan het T-Mobile hoofdkantoor om in gesprek te gaan over de invloed van social media op de mentale gezondheid van jongeren.  Koningin Máxima nam de hulproutekaart in ontvangst die MIND Us heeft gecreëerd en influencers helpt om volgers door te verwijzen naar relevante zorginstellingen. 

Margreet Hoekstra, ambassadeur van het CSR programma Digitale Inclusie programma en Chief Legal & Regulatory Affairs officer bij T-Mobile Nederland:  “Als T-Mobile willen we meer doen dan mensen verbinden via ons mobiele en vaste netwerk. Sinds vorig jaar zetten we ons structureel in om mensen, en vooral jongeren, die kampen met gevoelens van eenzaamheid te steunen en écht met elkaar in contact brengen. Dat doen we onder andere via onze samenwerking met stichting Join Us, die eenzaamheid onder jongeren tegengaat. Ook stichting Join Us maakt onderdeel uit van de routekaart die vandaag gepresenteerd werd door stichting MIND Us.

Søren Abildgaard, CEO bij T-Mobile Nederland: “We zijn blij dat we als T-Mobile Nederland vandaag de koningin, stichting Mind Us en influencers mochten ontvangen om over dit belangrijke onderwerp in gesprek te gaan. Als telecomprovider maken wij dagelijks verbinding tussen mensen. Het voelt daarom goed dat wij vandaag een  rol konden vervullen. De routekaart die MIND Us tijdens deze gesprekken presenteerde en die influencers helpt om volgers met mentale problemen door te verwijzen naar hulporganisaties is een prachtig initiatief dat hopelijk de extra hulp aan jongeren gaat bieden.”

----- English version ------

T-Mobile welcomes Queen Máxima and the Mind Us Foundation at headquarters

MIND Us Foundation presents roadmap for influencers at T-Mobile headquarters
 

Telephones have become an integral part of our lives and the use of social media is inextricably linked to this. Especially for young people it is a way to make and maintain contacts, but at the same time the use of social media can lead to psychological complaints such as stress and lack of sleep. As honorary chairman of the MIND Us foundation, an organization that promotes the mental health of young people, Queen Máxima visited the T-Mobile headquarters today to discuss the influence of social media on the mental health of young people. Queen Máxima received the helpful roadmap that MIND Us created and that helps influencers refer followers to relevant healthcare institutions.

Margreet Hoekstra, ambassador of the CSR program Digital Inclusion program and Chief Legal & Regulatory Affairs officer at T-Mobile Netherlands: “As T-Mobile we want to do more than connect people via our mobile and fixed network. Since last year we have made a structural effort to support people, and especially young people, who are struggling with feelings of loneliness and to really connect them. Amongst other things, we do this through our collaboration with the Join Us foundation, who help lonely youngsters. The Join Us foundation is also part of the roadmap presented today by the MIND Us foundation.

Søren Abildgaard, CEO at T-Mobile Netherlands: “We as T-Mobile Netherlands were able to receive the Queen, the Mind Us foundation and influencers today to discuss this important topic. As a telecom provider, we make connections between people on a daily basis. It therefore feels good that we could play a role today. The roadmap that MIND Us presented during these conversations and that helps influencers to refer followers with mental problems to aid organizations is a wonderful initiative that hopefully will offer the extra help to young people.”