Den Haag,
08
oktober
2020
|
17:20
Europe/Amsterdam

T-Mobile vraagt Den Haag aanleg onnodig tweede glasvezelnetwerk te blokkeren

Den Haag, 8 oktober 2020 - T-Mobile heeft de gemeente Den Haag gevraagd het instemmingsbesluit om KPN een glasvezelnetwerk aan te laten leggen in het Regentessekwartier in te trekken. In de wijk Segbroek, waar het Regentessekwartier onderdeel van uitmaakt, is vorig jaar door T-Mobile samen met Primevest Capital Partners een netwerk voor 33.000 huishoudens aangelegd waarvan alle concurrenten, zoals ook KPN, tegen aantrekkelijke tarieven gebruik kunnen maken. De aanleg van een eigen, tweede glasvezelkabel door KPN bedreigt in dit geval ook de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten van T-Mobile in deze wijk.

Het glasvezelnetwerk van Primevest wordt als gevolg van de aanlegmethodiek die KPN wil hanteren letterlijk ‘begraven’ door de kabels van KPN. Dit wordt veroorzaakt door een inefficiënte aanlegmethodiek die veel meer beslag legt op de beschikbare ondergrondse openbare ruimte dan noodzakelijk. Onderhoud en nieuwe aansluitingen worden daardoor bemoeilijkt en onnodig kostbaar. Reden voor T-Mobile en Primevest om in het belang van de gebruikers van het netwerk de gemeente Den Haag te vragen om niet in te stemmen met de aanleg van een tweede glasvezelnetwerk.

Aanleg glasvezel elders meer gewenst
Los hiervan begrijpen T-Mobile en Primevest niet waarom de gemeente Den Haag toestemming geeft voor een tweede glasvezelnetwerk dat feitelijk overbodig is. Het doelbewust in de wielen rijden van een concurrent door een eigen glasvezelnetwerk in het zelfde gebied aan te leggen, noemt men Strategic Overbuild. De Autoriteit Consument en Markt(ACM) heeft in haar marktstudie van oktober 2019 al aangegeven dat het doelbewust frustreren van de uitrol van een concurrent in principe onwenselijk is. Zeker als daardoor andere gebieden helemaal geen glasvezel krijgen. De consument wordt er in ieder geval niet mee geholpen. Daarnaast zijn er genoeg wijken in Den Haag en in de rest van Nederland waar burgers het nog moeten doen met een oud koperdraadje en waar de aanleg van glasvezel des te meer gewenst is.

Open Acces model
T-Mobile wil dat iedereen in Nederland toegang krijgt tot razendsnel internet. Daarom is zij samen met Primevest bezig met de aanleg van glasvezelnetwerken juist op plekken waar dat nu nog niet beschikbaar is. In alle gevallen hanteert T-Mobile een zeer aantrekkelijk open acces model. Dat betekent dat concurrenten eenvoudig en goedkoop gebruik kunnen maken van dit netwerk. Ook KPN zou gebruik kunnen maken van de kabels in het netwerk van Primevest en T-Mobile en op basis daarvan haar eigen glasvezeldiensten kunnen aanbieden. KPN is tot nu toe niet in gegaan op de herhaalde uitnodiging hiertoe. Naast het netwerk voor 33.000 huishoudens in Segbroek, werken Primevest en T-Mobile nu aan de aanleg van glasvezel in Loosduinen en Eindhoven. Binnenkort worden nieuwe locaties aangekondigd.

Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile: “Dubbel aanleggen – of het dreigen daarmee – wordt door KPN ingezet om glasvezelinitiatieven van concurrenten te frustreren. Hier spelen alleen commerciële overwegingen een rol, maar het is op geen enkele manier in het belang van de consument. Er zijn nog zoveel plekken in Nederland waar consumenten verstoken zijn van supersnel internet. Wij leggen alleen maar glasvezel netwerken aan op plekken waar het nu nog niet ligt. Ik roep onze concurrenten op dit ook te doen. Laat KPN dat ook gaan doen, in het belang van alle Nederlanders die juist in deze tijden aan het thuiswerken zijn.”

Het voornemen tot strategic overbuild van KPN leidt tevens tot aantasting van de veiligheid, de bereikbaarheid van gronden of gebouwen, de ondergrondse ordening en het voorkomen of beperken van overlast. Bovendien is er extra overlast voor de ondernemers en bewoners van het Regentessekwartier omdat de stoep twee keer in korte tijd onnodig open moet, en nog wel op een manier die veel meer overlast gaat veroorzaken dan de veel snellere methode van T-Mobile en Primevest. Daarom vragen T-Mobile en Primevest aan gemeente Den Haag te voorkomen dat KPN een tweede glasvezelnetwerk uitrolt.