Den Haag,
10
februari
2016
|
12:13
Europe/Amsterdam

T-Mobile wint prestigieuze Global Award Deutsche Telekom met Sociaal Belteam

Samenvatting

T-Mobile Nederland heeft met haar programma ‘Financial Responsibility‘ de prestigieuze Deutsche Telekom Lead to Win Award gewonnen. T-Mobile Nederland heeft dit programma in de afgelopen twee jaar ontwikkeld om vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid concreet iets te doen aan het groeiende probleem rond schulden. En met succes, zo blijkt. Vooral het Sociaal Belteam Betalingachterstanden werd geprezen. 

In Nederland hebben ruim 30% van de huishoudens moeite om hun rekeningen op tijd te betalen. In 2014 was de gemiddelde schuld per huishuiden bijna 38.000 euro. Ook T-Mobile heeft te maken met klanten die hun rekening niet of te laat betalen. Achter deze problematiek gaat in een toenemend aantal gevallen een veel groter probleem schuil: klanten waar de schuld en het aantal schuldeisers zich opstapelen. Twee jaar geleden heeft T-Mobile daarom vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid een programma opgezet om dit probleem mee te helpen aanpakken. Naast aanpassing van eigen bedrijfsvoering wordt er samenwerking gezocht met andere bedrijven, de overheid en instellingen die zich met schuldhulpverlening bezighouden. Hieronder volgen een aantal van de initiatieven.

Sociaal Belteam Betalingsachterstanden
Op elk moment heeft T-Mobile duizenden klanten die in een incassotraject zitten. In traditionele incassogesprekken ligt de focus op het zo snel mogelijk betalen. T-Mobile heeft een Sociaal Belteam waarbij het de problemen rondom betalingsachterstanden volledig anders worden aanpakt. In de gesprekken van het Sociaal Belteam ligt de nadruk op de vraag hoe de klant het beste geholpen kan worden. Het doel is om een betaalafspraak te maken, maar wel één waar ook de klant bij gebaat is. De resultaten zijn veelbelovend. Veel mensen gaan sneller of beter betalen als er rekening wordt gehouden met de individuele situatie. Ervaring leert ook dat een persoonlijke benadering leidt tot minder opzeggingen. Inmiddels is er besloten het Sociaal Belteam van T-Mobile van zes naar twaalf mensen uit te breiden.

Voorlichting aan kinderen en jongeren
De meeste jongeren hebben beschikking over een smart phone. Betalingsachterstand bij jongeren komt relatief vaak voor. In een door het Ministerie van Financiën opgezet voorlichtingsproject, geven 150 T-Mobile medewerkers les op een lagere school. De lessen gaan over verantwoordelijk gebruik van je mobiele telefoon en het voorkomen van hoge kosten voor bellen, sms-en en datagebruik. Via onze medewerkers zijn op deze manier in 2015 ca 4.000 kinderen bereikt. In 2016 wordt het project herhaald.

Financiële Cafés
Dit zijn laagdrempelige ‘inloopgelegenheden’, meestal in een openbaar gebouw als een bibliotheek of buurtcentrum. Mensen met betalingsachterstand of andere financiële problemen kunnen daar binnenlopen en worden dan geholpen door vrijwilligers met verstand van zaken waaronder medewerkers van T-Mobile, de belastingdienst en maatschappelijk werkers. Mensen met een betalingsachterstand worden geholpen met advies hoe ze hun situatie kunnen verbeteren, bijvoorbeeld met behulp van een coulance- en betalingsregeling. Ook werken we samen met andere schuldeisers om gezamenlijk te werken aan een ‘medemenselijke’ oplossing voor schulden.

De Coalitie van Schuldeisers
T-Mobile participeert actief in de Coalitie van Schuldeisers. Dit is een nationaal samenwerkingsverband tussen bedrijven die veel te maken hebben met betalingsachterstanden. Banken, energie- en telecombedrijven en deurwaarders werken met elkaar samen om armoede beter aan te pakken en te voorkomen. De partners van deze coalitie hebben een zogenoemd Ethisch Manifest ondertekend waarmee zij zich committeren aan bepaalde spelregels voor het terugdringen van betalingsachterstanden.

Voor vragen over het programma Financial Responsibility van T-Mobile: David van Eeghen 06 38303912 of david.van.eeghen@t-mobile.nl