Den Haag,
28
juni
2023
|
11:00
Europe/Amsterdam

T-Mobile wordt Official Partner van de European Para Championships 2023 in Rotterdam

T-Mobile​ Nederland​ heeft zich als Official Partner verbonden aan de European Para Championships (EPC). Dit prestigieuze multisport-evenement vindt plaats van 8 tot 20 augustus 2023 in Rotterdam. Gedurende deze periode strijden atleten in tien verschillende parasporten om de felbegeerde Europese titel.  

 Als officiële partner van de European Para Championships zal T-Mobile zichtbaar aanwezig zijn tijdens het evenement. De telecomprovider laat daarnaast zien wat technologie tegenwoordig voor mensen kan betekenen. Zo staat er een zogeheten Holobox in Rotterdam Ahoy waar holografische versies van topsporters de bezoekers welkom heten. Naast partner van de European Para Championships is T-Mobile hoofdsponsor van Team NL en NOC*NSF.   

Tisha van Lammeren, Chief Commercial Consumer Officer van T-Mobile: “Begin dit jaar hebben we ons gecommitteerd aan de missie van NOC*NSF om van Nederland het sportiefste land ter wereld te maken. Wij ondersteunen dit doel, omdat wij vinden dat iedereen moet kunnen deelnemen. Want deelnemen aan sport betekent vaak deelnemen aan de maatschappij. Deze missie sluit ook naadloos aan bij het karakter van de European Para Championships waar atleten uitblinken in diverse parasporten. Ons partnership met EPC is niet alleen een steun in de rug voor de atleten, maar we hopen zo ook anderen te inspireren om in beweging te komen en te gaan sporten. Een mooie match dus, we zijn trots op deze samenwerking en kijken uit naar dit mooie topsportevenement.”   

 Jeroen Straathof, Toernooidirecteur van de European Para Championships: "We zijn bijzonder enthousiast over de betrokkenheid van T-Mobile bij ons evenement. De steun van een internationaal Triple A merk benadrukt het belang van de parasport en biedt nieuwe mogelijkheden om onze boodschap te verspreiden. Samen maken we van de European Para Championships een onvergetelijke ervaring voor atleten, fans en alle betrokkenen.

 

----- English version -----
 

T-Mobile becomes Official Partner of the European Para Championships 2023 in Rotterdam
 

T-Mobile Netherlands has committed to the European Para Championships (EPC) as an Official Partner. This prestigious multi-sport event will take place from 8 to 20 August 2023 in Rotterdam. During this period, athletes in ten different parasports will compete for the European titles.

As the official partner of the European Para Championships, T-Mobile will have a visible presence during the event. The telecom provider will also show what technology can do for people these days. For example, a so-called Holobox will be placed in Rotterdam Ahoy where holographic versions of top athletes will welcome visitors. Besides being a partner of the European Para Championships, T-Mobile is the main sponsor of Team NL and NOC*NSF.

Tisha van Lammeren, Chief Commercial Consumer Officer of T-Mobile: "Earlier this year, we committed to NOC*NSF's mission to make the Netherlands the most sporting country in the world. We support this goal because we believe everyone should be able to participate. Because participating in sport often means participating in society. This mission also fits seamlessly with the character of the European Para Championships where athletes excel in various parasports. Our partnership with EPC not only supports the athletes, but we also hope to inspire others to get moving and take up sports. So a great match, we are proud of this partnership and look forward to this beautiful top sports event."

Jeroen Straathof, Tournament Director of the European Para Championships: "We are extremely excited about T-Mobile's involvement in our event. The support of an international Triple A brand emphasises the importance of the Para sport and offers new opportunities to spread our message. Together we will make the European Para Championships an unforgettable experience for athletes, fans and everyone involved."