Den Haag,
30
april
2013
|
18:13
Europe/Amsterdam

T-Mobile ziet stijging mobiel internet tijdens laatste Koninginnenacht

  • Koniginnenacht drukker, Koninginnedag rustiger dan normaal
  • T-Mobile nam maatregelen om mobiel verkeer in goede banen te leiden.
  • Vier extra masten in Amsterdam. Extra capaciteit op bestaande netwerk in 28 grootste steden van Nederland.

Tijdens de laatste Koninginnenacht was het druk op het netwerk van T-Mobile. De piek van het mobiele verkeer lag tussen 12 en 1 uur ‘s nachts, In vergelijking met een ‘gewone’ maandagnacht lag het gebruik van mobiel internet 38% hoger. Het sms-verkeer lag drie keer hoger en er werd vier keer vaker gebeld dan normaal. Op Koninginnedag (gemeten tussen 9 uur ’s ochtends en 3 uur ‘s middags) lag de piek van het mobiele verkeer tussen 12 uur en 1 uur. In vergelijking met een ‘normale’ dinsdagmiddag was het gebruik van mobiel internet een derde lager. Sms werd iets meer gebruikt (+ 10%). Het belverkeer daalde met 18%. T-Mobile geeft morgen in de loop van de dag een volledig beeld van het mobiele verkeer tijdens Koninginnedag.

Extra maatregelen Koninginnenacht en -dag
Om de verwachte drukte op het mobiele netwerk in goede banen te leiden nam T-Mobile extra maatregelen. In Amsterdam plaatste T-Mobile vier extra mobiele masten en ook het bestaande netwerk werd uitgebreid. Hiermee werd de capaciteit van het netwerk vergroot zodat klanten in Amsterdam zo goed mogelijk gebruik konden maken van hun mobiele telefoon.

Een en ander gebeurde in nauw overleg met de gemeente Amsterdam, die een inschatting maakte van drukke plekken en het te verwachten aantal bezoekers.
In 27 andere steden werd op het bestaande mobiele netwerk de capaciteit vergroot om de extra drukte tijdens de laatste Koninginnenacht en -dag op te vangen.

T-Mobile stelde daarnaast tijdelijk enkele mobiele frequenties ter beschikking aan de overheid. Deze frequenties zijn op 30 april in Amsterdam onder meer ingezet door nieuwsmedia. Zij maken veelal gebruik van draadloze techniek voor camera-apparatuur en microfoons. De frequenties zijn nodig vanwege de grote belangstelling van media uit de hele wereld voor het verslaan van de troonwisseling.

Het gaat om de zogenaamde 2.1 en 2.6 GHz frequenties, die T-Mobile afgelopen december bij de mobiele frequentieveiling vergaarde. Deze frequenties gaat T-Mobile in de nabije toekomst inzetten voor verdere uitbreiding en verbetering van het mobiele netwerk. T-Mobile stelde deze frequenties kosteloos ter beschikking op verzoek van het Agentschap Telecom.