Den Haag,
22
maart
2021
|
11:31
Europe/Amsterdam

Tele2 vernieuwt portfolio: consument grote winnaar

T-Mobile Nederland breekt markt voor vast internet verder open, nu ook voor Tele2 klanten

Tele2 vernieuwt vandaag haar portfolio. Klanten van Tele2 krijgen extra voordelen wanneer zij hun mobiele abonnement combineren met vast internet van T-Mobile Thuis met het Klantvoordeelprogramma. Hiermee breekt T-Mobile de markt voor vast internet verder open. De telecomprovider blijft de markt uitdagen en de consumenten zijn de grote winnaars. Naast 5 euro extra korting op het T-Mobile Thuis abonnement, ontvangen klanten die hun abonnementen combineren tot 5GB extra data per maand op hun mobiele abonnement van Tele2. Bestaande en nieuwe klanten met een mobiel abonnement van het merk Tele2 kunnen vanaf vandaag gebruikmaken van Tele2 Klantvoordeel.

Tele2 wil met het vernieuwde aanbod het aantal klanten met meerdere abonnementen op één adres fors laten toenemen. Eerder was het voor klanten van T-Mobile al mogelijk om hun T-Mobile abonnementen te combineren, maar nu wordt het ook voor Tele2 klanten aantrekkelijker om gebruik te maken van meerdere diensten van Tele2 en T-Mobile Thuis. De klant kan ieder mobiel abonnement van Tele2 combineren met vast internet, of vast internet en TV van T-Mobile Thuis. Ook is het mogelijk om meerdere mobiele Tele2 abonnementen te combineren waarbij de klant profiteert van extra data oplopend tot 5GB per abonnement per maand.

De markt blijven uitdagen op vast internet
Het afgelopen jaar groeide T-Mobile van alle providers het hardst op de markt voor vast internet. Met het vernieuwde aanbod laat de telecomprovider zien dat het de markt voor vast internet blijft uitdagen. De organisatie biedt met de Klantvoordeelprogramma’s van Tele2 en T-Mobile een serieus en eenvoudig alternatief in de Nederlandse markt voor gecombineerde abonnementen.

Søren Abildgaard, CEO bij T-Mobile Nederland: “Tijdens de fusie beloofden wij meer concurrentie op de Nederlandse telecommarkt. Die belofte komen we opnieuw na, door de markt voor vast internet verder open te breken. Nu ook voor Tele2 klanten. Zo krijgen steeds meer Nederlanders toegang tot betaalbaar en snel internet, thuis én op mobiel. We blijven conventies in de markt doorbreken en stoppen niet tot iedereen verbonden is.”

----- English version ------

Tele2 launches new portfolio: consumer is the big winner

T-Mobile Netherlands further opens up fixed internet market, now also for Tele2 customers

Tele2 is launching its new portfolio today. Tele2 customers will receive extra benefits when they combine their mobile subscription with fixed internet from T-Mobile Thuis with the Klantvoordeel program. With this, T-Mobile Netherlands is further opening up the market for fixed internet. The telecom provider continues to challenge the market and consumers are the big winners. In addition to a 5 euro discount on the T-Mobile Thuis subscription, customers who combine their subscriptions will receive up to 5GB of extra data on their Tele2 mobile subscription. Existing and new customers can use Tele2 Klantvoordeel from today.

With the renewed offer, Tele2 wants to significantly increase the number of customers with multiple subscriptions at one address. Earlier, it was already possible for T-Mobile customers to combine their subscriptions, but now it is also more attractive for Tele2 customers to use multiple services of Tele2 and T-Mobile. The customer can combine any mobile subscription of Tele2 with fixed internet or fixed internet and TV of T-Mobile Thuis. It is also possible to combine multiple Tele2 mobile subscriptions whereby the customer benefits from additional data rising to 5GB per subscription per month.

Continue to challenge the market on fixed internet
Last year, T-Mobile grew the fastest of all Dutch providers in the fixed internet market. With the renewed offer, the telecom provider shows that it continues to challenge the market for fixed Internet. With the Klantvoordeel programs, the organization offers a serious and simple alternative in the Dutch market for combined subscriptions.

Søren Abildgaard, CEO at T-Mobile Netherlands: "During the merger we promised more competition in the Dutch telecom market. We are fulfilling that promise again by further opening up the market for fixed internet. Now also for Tele2 customers. This will give more and more Dutch people access to affordable and fast internet, at home and on their mobiles. We continue to break conventions in the market and we won’t stop until everyone is connected."