Den Haag,
25
januari
2022
|
10:42
Europe/Amsterdam

Vast internet T-Mobile door testorganisatie umlaut als ‘zeer goed’ beoordeeld

Het vaste netwerk van T-Mobile is vandaag door mobiele benchmarkorganisatie umlaut beoordeeld als zeer goed met een score van 910 uit 1000 punten. Op lokaal niveau in de provincie Overijssel wordt het vaste netwerk van T-Mobile zelfs als ‘uitstekend’ beoordeeld en op ‘gamen’ scoort T-Mobile als beste operator van Nederland. Johan van den Branden, Director Network Design bij T-Mobile: “We zijn blij dat ons werk om in heel Nederland snel en betaalbaar internet aan te bieden wordt beloond. Dankzij de betrouwbaarheid en hoge kwaliteit van het T-Mobile netwerk, genieten klanten van actieve downloadsnelheden die tot de beste van Nederland behoren.”

De netwerktesten van benchmarkorganisatie umlaut, wordt door experts in de telecomsector gezien als toonaangevend. De netwerken van de providers worden getest op actieve en passieve downloadsnelheden, passieve uploadsnelheid en de zo geheten ‘latency’. T-Mobile ziet vooral haar score op provinciaal niveau als bemoedigend. “We zijn opgetogen over de waardering van onze diensten in de provincie Overijssel, waar we een stevig klantenbestand hebben op glasvezel en dus goed kunnen laten zien waartoe we in staat zijn. Wij zien de ‘uitmuntende score’ ook als een bewijs dat wij deze diensten ook in andere provincies kunnen aanbieden en dat wij echt het beste vaste netwerk van Nederland kunnen worden’, aldus Van den Branden.

Gewaardeerd door klanten
T-Mobile heeft de ambitie om de grootste en snelste provider te worden van snel internet via glasvezelnet. De beoordeling van umlaut bevestigt dat de provider op de goede weg is. T-Mobile was de eerste provider die het Unlimited aanbod introduceerde op het mobiele netwerk. Het Unlimited concept introduceerde de provider nu ook op het vaste netwerk. Klanten moeten profiteren van alle mogelijkheden en voordelen van het netwerk. T-Mobile is blij dat ze als beste netwerk wordt beoordeeld voor gamen. Met de hoge kwaliteit van het  vaste netwerk biedt T-Mobile sinds eind verleden jaar ook internetdiensten voor zakelijke klanten aan.

Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer bij T-Mobile is erg blij met de resultaten van de test, maar onderstreept tegelijkertijd het belang van klanttevredenheid: “Het is geweldig om de snelst groeiende aanbieder te zijn van vast internet. Maar dat is helemaal niets waard als je niet gelijktijdig wordt gewaardeerd door je klanten voor de snelheid en kwaliteit van het netwerk. Dat is uiteindelijk wat ons drijft. We stoppen niet voordat we het beste netwerk en de beste service aan onze klanten bieden.”  

T-Mobile vaker goed beoordeeld
Het mobiele netwerk van T-Mobile heeft de testen van umlaut sinds 2016 maar liefst vijf keer op rij gewonnen en is daarmee het meest bekroonde mobiele netwerk van Nederland. T-Mobile gebruikt de kennis en ervaring die is verzameld bij het bouwen van een topkwaliteit netwerk, om het vaste netwerk verder uit te bouwen en te verbeteren. Zo wil de provider het beste, vaste netwerk van Nederland creëren. 

--------- English version ----------

T-Mobile fixed internet rated 'very good' by test organisation umlaut


T-Mobile's fixed network has been rated today as very good by mobile benchmarking organisation umlaut with a score of 910 out of 1000 points. At local level in the province of Overijssel, T-Mobile's fixed network is even rated as 'excellent' and on 'gaming' T-Mobile scores as the best operator in the Netherlands. Johan van den Branden, Director Network Design at T-Mobile: "We are delighted that our work to provide fast and affordable internet throughout the Netherlands has been rewarded. Thanks to the reliability and high quality of the T-Mobile network, customers enjoy some of the best active download speeds in the Netherlands." 

The network tests by benchmark organisation umlaut is considered to be a leading indicator by experts in the telecoms industry. The providers' networks are tested on active and passive download speeds, passive upload speeds and the so-called 'latency'. T-Mobile sees its provincial-level score as particularly encouraging. "We are delighted with the rating of our services in the province of Overijssel, where we have a solid customer base on fibre and can therefore demonstrate what we are capable of. We also see the 'outstanding score' as proof that we can also offer these services in other provinces and that we really can become the best fixed network in the Netherlands," Van den Branden said. 

Appreciated by customers 
T-Mobile's ambition is to become the largest and fastest provider of fast internet over fibre network. The rating of umlaut confirms that the provider is on the right track. T-Mobile was the first provider to introduce the Unlimited offer on its mobile network. They now introduced the Unlimited concept on the fixed network as well. Customers should enjoy all the features and benefits of the network. T-Mobile is happy to be rated as the best network for gaming. With the high quality of its fixed network, T-Mobile has also been offering internet services for business customers since the end of last year. 

Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer at T-Mobile is very happy with the results of the test, but at the same time underlines the importance of customer satisfaction: "It's great to be the fastest growing fixed internet provider. But that is worth absolutely nothing if you are not simultaneously appreciated by your customers for the speed and quality of the network. That is ultimately what drives us. We won't stop until we offer the best network and the best service to our customers." 

T-Mobile more often rated well 
T-Mobile's mobile network has won umlaut tests no less than five times in a row since 2016, making it the most awarded mobile network in the Netherlands. T-Mobile uses the knowledge and experience gathered from building a top-quality network to further expand and improve its fixed network. By doing so, the provider aims to create the best, fixed network in the Netherlands.