Den Haag,
01
januari
2023
|
09:00
Europe/Amsterdam

Weer record dataverbruik bij T-Mobile in 2022: stijging van 20%

Piekmomenten op het mobiele netwerk van T-Mobile bestaan voornamelijk uit sportieve hoogtepunten

In 2022 is het dataverbruik op het mobiele netwerk van T-Mobile door blijven groeien. Afgelopen jaar verbruikten klanten 20% meer data dan in 2021. Er was ook een stijging zichtbaar tijdens de jaarwisseling. Toen werd er 5% meer data verbruikt ten opzichte van hetzelfde tijdstip tijdens oud en nieuw vorig jaar met een piek tussen 00:05 en 00:15 uur. Niet alleen Oudejaarsavond was druk op het mobiele netwerk van T-Mobile, afgelopen jaar kende ook andere pieken in dataverbruik. Zo zorgden sportieve hoogtepunten keer op keer voor meer dataverbruik op het netwerk.

2022: groeiend mobiel dataverbruik 
Al jaren ziet T-Mobile het mobiele dataverbruik groeien en deze trend zette ook in 2022 door. Het gemiddelde dataverbruik steeg ook op een reguliere dag met 20% ten opzichte van 2021. Dag in en dag uit maken we digitaal verbinding met elkaar, zowel voor werk als privé. Toch blijven er nog altijd piekmomenten zichtbaar in het dataverbruik op het mobiele netwerk. Grote sport evenementen zoals de Formule 1 races en de Olympische Spelen waren hierin de grootste uitschieters in 2022.

Sportieve piekmomenten 2022
De kampioensrace van Max op zondag 9 oktober was, ondanks het vroege tijdstip in Nederland, een van de dagen in 2022 met een hoge netwerkpiek. De telecomprovider zag ruim 7% meer verbruik op het mobiele netwerk dan op een reguliere zondag in het jaar. De Formule 1 races zorgden tijdens het raceseizoen regelmatig voor pieken in dataverbruik dit jaar.

Thibaud Rérolle, Chief Technology Information Officer bij T-Mobile: “Het netwerk van T-Mobile heeft in 2022 wederom bewezen de continue druk aan te kunnen en onze klanten de best mogelijke netwerkervaring te bieden, ook tijdens de drukste netwerkmomenten van het jaar. Dankzij het netwerk van T-Mobile konden we collectief genieten van de megaprestaties van onze sporthelden tijdens verschillende momenten in het jaar.”

Andere pieken werden ook veroorzaakt door sportieve prestaties in 2022, zoals de Hollandse schaatsers op de Olympische Spelen. Kjeld Nuis zorgde voor de grootste piek in mobiel dataverbruik tijdens de Olympische Spelen met zijn gouden medaille race op de 1500 meter op dinsdag 8 februari. Het mobiele datavolume was toen 32% hoger dan op een gemiddelde dinsdag.

 

------- English version -------

 

Data usage at T-Mobile hits another record in 2022: 20% increase 

Peak moments on T-Mobile's mobile network consist mainly of sports highlights 
 

Data consumption on T-Mobile's mobile network continued to grow in 2022. Last year, customers consumed 20% more data in comparison to 2021. There was also an increase during New Year’s Eve. Between 00:05 and 00:15 data usage increased with 5% compared to the same time last year. Not only New Year's Eve was busy on T-Mobile's mobile network, the year of 2022 also saw other peaks in data usage. For example, important sport events in 2022 caused an increase in data consumption on the network time and again. 

2022: growing mobile data usage 
For years, T-Mobile has seen mobile data consumption grow, and this trend continued in 2022. In 2022, the average data consumption on a regular day also increased by 20% compared to 2021. Day in and day out, we connect digitally, both for work and for play. Yet peak moments in data consumption on the mobile network remain visible. The most prominent peak moments in 2022 were related to major sports events such as Formula 1 races and the Olympics. 

Sports peak moments 2022 
Max's championship race on Sunday, October 9, despite the early hour in the Netherlands, caused a network peak in 2022. The telecom provider saw over 7% more consumption on the mobile network than on a regular Sunday during the year. Formula 1 races regularly caused spikes in data consumption during the racing season this year. 

Thibaud Rérolle, Chief Technology Information Officer at T-Mobile: "In 2022, T-Mobile's network once again proved it can handle the continuous pressure and provide our customers with the best possible network experience, even during the busiest network moments of the year. T-Mobile's network allowed us to collectively enjoy the amazing performances of our sports heroes during different times of the year." 

Other peaks were also caused by sporting achievements in 2022, such as the Dutch speed skaters at the Olympics. Kjeld Nuis caused the biggest spike in mobile data usage during the Olympic Games with his gold medal race on the 1500 meters on Tuesday, February 8. Mobile data volume  increased by 32% compared to an ordinary Tuesday.