Den Haag,
16
oktober
2023
|
11:43
Europe/Amsterdam

Internet en tv-diensten Odido vanaf vandaag beschikbaar op glasvezel DELTA Fiber

Vanaf vandaag zijn de internet- en tv-diensten van Odido ook beschikbaar in de gebieden waar DELTA Fiber glasvezel heeft aangelegd. Het gaat om 1,3 miljoen adressen . Hiermee profiteren nog meer consumenten van meer keuzevrijheid op het glasvezelnetwerk. De langetermijnsamenwerking tussen Odido en DELTA Fiber, om diensten over elkaars netwerken te leveren, werd al eerder aangekondigd. Nu kunnen de eerste huishoudens ook daadwerkelijk gebruikmaken van Odido’s internet via glasvezel van DELTA Fiber met up- en downloadsnelheden tot 1 Gigabit per seconde (Gbps). Beide partijen verwachten een snelle groei van het aantal gebruikers.

De samenwerking zorgt voor een grote bijdrage aan de verdere digitalisering van Nederland. DELTA Fiber en Odido vinden dat iedere Nederlander toegang moet kunnen hebben tot snel internet via mobiel en vast. Daarvoor is een open toegangsmodel voor telecommunicatienetwerken met aantrekkelijke wholesaletarieven noodzakelijk. De samenwerking versterkt beide partijen. Odido heeft de intentie om DELTA Fiber’s glasvezelnetwerk ook te gebruiken voor het versneld uitrollen van het 5G-netwerk. DELTA Fiber breidt met dit partnership de mobiele producten en diensten voor zijn klanten uit door het bieden van 5G, hogere snelheden en Unlimited data. Hiervoor gebruiken zij het mobiele netwerk van Odido, dat geldt als een van de betere in de wereld.

Betaalbare en snelle glasvezelverbinding voor heel Nederland
Momenteel bereikt DELTA Fiber 1,5 miljoen huishoudens en bedrijven met glasvezel. DELTA Fiber wil groeien naar een netwerk met twee miljoen aansluitingen, ongeveer een kwart van Nederland, in 2025. Odido is momenteel al de grootste mobiele provider van Nederland, maar wordt door de deze samenwerking ook de grootste aanbieder van 100 % glasvezelinternet in Nederland. De provider is op weg om internet- en tv-diensten via glasvezel aan meer dan 6 miljoen huishoudens aan te bieden. Op de langere termijn zullen de internet en tv-diensten via glasvezel voor nagenoeg alle Nederlandse huishoudens en bedrijven beschikbaar komen.
 

----English version----

Internet and TV services Odido available on DELTA Fiber as of today

 

As from today, Odido internet and TV services are also available in the areas where DELTA Fiber laid the fiber network. This network includes 1.3 million addresses. This means that more fiber-optic network consumers can enjoy greater freedom of choice. The long-term cooperation between Odido and DELTA Fiber, to provide services to each other's networks, was announced some time ago. Now the first households can actually use Odido's internet on the DELTA Fiber network with upload and download speeds of up to 1 Gigabit per second (Gbps). Both parties expect rapid growth in the number of users.

The cooperation means a major contribution to the further digitalisation of the Netherlands. DELTA Fiber and Odido believe that every Dutch person should have access to fast mobile and fixed internet. This requires an open access model for telecommunications networks with attractive wholesale rates. The cooperation strengthens both parties. Also, Odido intends to use the DELTA Fiber network for the accelerated roll-out of the 5G network. Through this partnership, DELTA Fiber is expanding mobile products and services by offering their customers 5G, higher speeds and Unlimited data. In order do so, they will use Odido's mobile network, which is considered one of the best in the world.

Affordable and fast fiber connection for the whole of the Netherlands
DELTA Fiber’s fiber optics currently connects 1.5 million households and businesses. DELTA Fiber aims to grow to a network of two million connections, about a quarter of the Netherlands, by 2025. Today Odido is the largest Dutch mobile provider, and this partnership will make it the largest provider of 100% fiber internet in the Netherlands. The provider is on track to offer internet and TV services via fiber optics to more than 6 million households. In the longer term, internet and TV services via fiber will become available to practically all Dutch households and businesses.