Den Haag,
16
oktober
2023
|
15:37
Europe/Amsterdam

Odido breidt portfolio uit met HBO Max

Odido-gebruikers hebben vanaf 10 oktober toegang tot films en series van streamingdienst HBO Max

Vandaag kondigt Odido een nieuwe partner aan op haar nieuwe Extra’s portfolio voor streamingdiensten: HBO Max. Klanten met een Unlimited Premium-abonnement en een Unlimited Plus-abonnement kunnen vanaf vandaag kiezen voor de films, series en documentaires van de Amerikaanse streamingdienst via Extra’s. Ook is een abonnement op HBO Max vanaf vandaag bij alle mobiele bundels los te verkrijgen. De provider zet hiermee de volgende stap in de Unlimited ervaring voor klanten en biedt hiermee nog meer gebruiksgemak, keuze en flexibiliteit.  

Met de toevoeging van HBO Max als partner in het Extra’s portfolio voegt Odido een belangrijke streamingdienst toe, bekend van populaire series zoals Game of Thrones, The Last of Us, And Just Like That…, Rick and Morty, de  Harry Potter-franchise en Friends.  Hiermee biedt Odido haar klanten de mogelijkheid het maximale te halen uit het Unilimited abonnement en kunnen klanten genieten van hoogwaardige content.

Het kan ook zo: het Extra’s portfolio
Odido wil het radicaal anders doen in telecomland en doet dit onder het motto ’het kan ook zo’. Met die gedachte lanceerde het bedrijf in September een geheel nieuwe portfolio waar Unlimited de standaard is. Om nog beter aan te sluiten op de hedendaagse klantvragen biedt Odido Extra’s, waarmee klanten gemakkelijk kunnen genieten van populaire (streaming)diensten die continu toegevoegd kunnen worden en maandelijks verwisselbaar zijn.  Daarnaast verkent Odido de digitale mogelijkeden om het voor klanten makkelijker te maken. Met Extra’s kiezen klanten binnen de Odido app zo voor verschillende streamingdiensten met films, series en sport. Ook boeken en muziek beluisteren behoort tot de mogelijkheden.  Om het nog makkelijker te maken kan alles op 1 factuur. Zo heb je als klant overzicht van welke diensten je hebt en pas je ze gemakkelijk aan op 1 plek.

Voor Unlimited Plus en Premium klanten biedt Extra’s een puntensysteem.  Met het Unlimited Plus-abonnement ontvangen klanten één Extra punt, met het Premium-abonnement zijn dat er drie. Klanten kunnen deze punten verzilveren voor Extra’s (streamingdiensten) naar keuze.  Extra’s zijn elke maand makkelijk aan te passen zodat er regelmatig tussen de verschillende streamingdiensten kan worden gewisseld. Naast HBO Max bestaat het portfolio van (streaming)diensten van Odido momenteel uit Videoland, Podimo, deezer en Viaplay.

Voortdurende verbetering van aanbod
“We zijn blij om HBO Max toe te kunnen voegen aan ons portfolio. Het is een van de grootste streamingdiensten ter wereld en is daarom een belangrijke toevoeging aan onze dienstverlening’’ , aldus Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer Consumer bij Odido: “Met onze vier verschillende Unlimited abbonementen en de Extra’s als optie maken we het voor onze klanten mogelijk altijd in verbinding te kunnen zijn op de manier waarop gewenst is.  Zo bieden we klanten de maximale vrijheid om maandelijks van streamingdienst te wisselen. Want waarom kiezen voor één streamingdienst die je continu gebruikt als je ze ook allemaal afwisselend kunt gebruiken?  Het kan dus ook zo. Deze toevoeging is in lijn met onze eerdere innovaties en tonen ons streven naar voortdurende verbetering van ons aanbod.”

Guillaume Coffin, Head of Affiliates Ad Sales & Content Licensing France, Benelux & Africa:.“We zijn verheugd om deze nieuwe samenwerking met Odido aan te kondigen. Door een abonnement op HBO Max af te sluiten via Odido krijgen klanten toegang tot een breed scala aan premium content waaronder HBO Original-series, Max Originals, content van DC, Warner Bros., Cartoon Network en meer.”

Ieder moment opzegbaar
Odido-Klanten met een Unlimited Plus of Premium-abonnement hebben toegang tot de streamingdienst met het puntensysteem. Voor Odido-klanten met een ander abonnement kost HBO Max € 7,99 per maand en is de dienst op ieder moment maandelijks opzegbaar.  Bovendien ontvangen alle Odido klanten een korting van 50% tijdens de eerste maand. Klanten die gebruikmaken van HBO Max kunnen onder meer genieten van HBO Originals Series, de nieuwste bioscoopfilms van Warner Bros en de leukste kinderseries van Cartoon Network.

Kijk voor meer en alle aanvullende opties en upgrades op de website.

----- English version -----

Odido expands portfolio with HBO Max

Odido users will have access to films and series from streaming service HBO Max starting October 9th


Today, Odido announces a new partner for its new Extras portfolio for streaming services: HBO Max. Customers with an Unlimited Premium subscription and an Unlimited Plus subscription can now choose films, series, and documentaries from the American streaming service through Extras. Additionally, starting today, a subscription to HBO Max is now available separately for all mobile bundles. With this move, Odido takes the next step in enhancing the Unlimited experience for customers, offering even more convenience, choice, and flexibility.

With the addition of HBO Max as a partner in the Extras portfolio, Odido adds a significant streaming service known for popular series like Game of Thrones, The Last of Us, And Just Like That…, Rick and Morty, the Harry Potter franchise and Friends. This allows Odido customers to maximize their Unlimited subscription and enjoy high-quality content.

It can also be done like this: the Extras portfolio
Odido aims to do things radically different in the telecom industry under the motto "it can also be done like this." With this vision in mind, the company launched a completely new portfolio in September, where Unlimited is the standard. To better meet the demands of today's customers, Odido offers Extras, allowing customers to easily enjoy popular (streaming) services that can be continuously added and changed on a monthly basis. In addition, Odido is exploring digital possibilities to make it easier for customers. With Extras, customers can choose from various streaming services with movies, series, and sports, and even access books and music. To make it even more convenient, everything can be consolidated into a single bill. This way, customers have an overview of the services they have and can easily manage them in one place.

For Unlimited Plus and Premium customers, Extras introduces a system with points. Unlimited Plus subscribers receive one Extra point, while Premium subscribers receive three. Customers can redeem these points for Extras (streaming services) of their choice. Extras can be easily adjusted every month, allowing customers to switch between different streaming services regularly. In addition to HBO Max, Odido's (streaming) service portfolio currently includes Videoland, Podimo, Deezer, and Viaplay.

Continuously improving the offering
"We are delighted to add HBO Max to our portfolio. It is one of the largest streaming services globally, making it a significant addition to our services," said Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer Consumer at Odido. "With our four different Unlimited subscriptions and Extras as an option, we enable our customers to stay connected in the way they desire. This way, we offer customers maximum freedom to switch between streaming services monthly. Why settle for one streaming service you use continuously when you can use them all alternately? It can also be done like this. This addition aligns with our previous innovations and reflects our commitment to continuously improve our offering."

Cancelable at Any Tim
Odido customers with an Unlimited Plus or Premium subscription have access to the streaming service through the points system. For Odido customers with other subscriptions, HBO Max costs €7.99 per month and can be canceled on a monthly basis at any time. In addition, all Odido customers receive a 50% discount during the first month.  Customers who use HBO Max can enjoy HBO Originals Series, the latest Warner Bros. cinema releases, and fun children's series from Cartoon Network.

For more information and additional options and upgrades, please visit the website.