Den Haag,
09
februari
2024
|
11:46
Europe/Amsterdam

Odido ondertekent Gedragscode Veilige Aanleg Digitale Infrastructuur

Gedragscode heeft als doel om risico’s op ongevallen te verlagen

Odido heeft vandaag aangekondigd dat het zich heeft aangesloten bij de Gedragscode Veilige Aanleg Digitale Infrastructuur (GVAD). Deze gedragscode, geïnitieerd door Nlconnect en Techniek Nederland, heeft als doel om de risico’s op ongevallen te verlagen bij de aanleg en onderhoud van digitale infrastructuur. De digitale infrastructuur omvat onder andere 5G-en glasvezelnetwerken.

Met de ondertekening van de GVAD toont Odido, samen met andere ondertekenaars, dat het verantwoordelijkheid neemt voor het creëren van een veilige werkomgeving. Deze veilige werkomgeving wordt onder meer gecreëerd door regels en veiligheidsvoorschriften te standaardiseren. Want naast dat Odido vindt dat glasvezel er voor iedereen moet zijn, is de provider van mening dat het belangrijk is dat data-en telecomnetwerken op een veilige manier worden aangelegd en beheerd. 

Grootste aanbieder van glasvezel 
De aanleg van 5G, glasvezel en andere data- en telecomnetwerken is in Nederland in volle gang. Door een wholesalemodel te hanteren, waarbij Odido gebruikmaakt van de netwerken van diverse grote netwerkeigenaren, is de provider inmiddels uitgegroeid tot de grootste aanbieder van 100% glasvezel in Nederland met meer dan 6 miljoen huishoudens die gebruik kunnen maken van deze diensten. Odido legt daarnaast ook zelf netwerken aan. Bijvoorbeeld in en naar datacenters en internetknooppunten. Met enorme precisie zorgt het netwerkteam ervoor dat glasvezelkabels tussen andere belangrijke infrastructuren in de grond worden gelegd. Tussen kabels en leidingen voor gas, elektriciteit en riolering bijvoorbeeld.

Veilige werkomgeving
Johan van den Branden, Chief Network and Operations Officer van Odido: “Veiligheid heeft onze grootst mogelijke prioriteit. Om die reden hebben we besloten ons bij deze gedragscode aan te sluiten om de nodige werkzaamheden in alle veiligheid uit te voeren, in samenwerking met aannemers en branchegenoten.”
 


----English Version----


Odido endorses Code of Conduct for Safe Construction of Digital Infrastructure

Code of Conduct Aims to Reduce Risks of Accidents
 

Odido announced today that it has signed the Code of Conduct for Safe Construction of Digital Infrastructure (GVAD). This code of conduct, initiated by Nlconnect and Techniek Nederland, aims to reduce the risks of accidents during the installation and maintenance of digital infrastructure. Digital infrastructure includes, among other things, 5G and fiber optic networks.

By signing the GVAD, Odido, along with other signatories, demonstrates its commitment to creating a safe working environment. This safe working environment is established, in part, by standardizing rules and safety regulations. In addition to Odido's belief that fiber optic should be accessible to everyone, the provider considers it crucial that data and telecom networks are installed and managed securely.

Largest Fiber Optic Provider
The installation of 5G, fiber optic, and other data and telecom networks is in full swing in the Netherlands. By adopting a wholesale model, where Odido utilizes networks from various major network owners, the provider has the largest provider of 100% fiber optic in the Netherlands, with more than 6 million households able to use these services. Odido also builds its own networks, for example in and to data centers and internet nodes. Odido also builds its own networks, for instance, to and from data centers and internet exchange points. With great precision, the network team ensures that fiber optic cables are laid in the ground alongside other vital infrastructures, such as cables and pipes for gas, electricity, and sewage.

Safe Working Environment
Johan van den Branden, Chief Network and Operations Officer at Odido, stated, "Safety is our top priority. For this reason, we have decided to align ourselves with this code of conduct to carry out the necessary work safely, in collaboration with contractors and industry peers."