Den Haag,
08
februari
2024
|
15:00
Europe/Amsterdam

Beleid ten aanzien van bellen van en naar Israël en Palestina

Odido leeft mee met de slachtoffers, vrienden en/of familieleden die geraakt zijn door de oorlog in en rond de Gazastrook. Bij Odido staat de mens centraal en dat betekent dat de provider gelooft in de kracht van verbinding.

Gelet op de zeer tragische situatie binnen het slepende Israëlisch-Palestijns conflict en de situatie in Gaza, heeft Odido nauwkeurig gekeken naar hoe het als provider een passende oplossing kan bieden aan betrokkenen. Omdat iedere oorlog een eigen dynamiek en krachtenveld kent, heeft Odido in deze specifieke situatie gekozen voor een zeer ruim coulancebeleid dat ook door de provider is gehanteerd rond humanitaire rampen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de aardbeving in Marokko in 2023.

Op basis van de factuurinzichten die Odido heeft in verhoogde belkosten naar zowel Israëlisch als Palestijns gebied na 7 oktober 2023, benaderen medewerkers proactief klanten en kijken zij gezamenlijk met de klant naar een passende oplossing. Belkosten van en naar de Gazastrook worden door Odido vergoed.

Deze persoonlijke aanpak past bij de menselijke gedachte van Odido en wordt sterk gewaardeerd door onze klanten. Odido houdt de situatie nauwlettend in de gaten en past haar beleid aan indien de situatie daarom vraagt. Op dit moment is een verandering van onze aanpak niet aan de orde.

----English Version----

Policy regarding calls to and from Israel and Palestine


Odido empathizes with the victims, friends, and/or family members affected by the war in and around the Gaza Strip. At Odido, the focus is on people, and this means that the provider believes in the power of connection.

Given the very tragic situation within the ongoing Israeli-Palestinian conflict and the situation in Gaza, Odido has carefully considered how it can provide an appropriate solution as a provider to those affected. Because each war has its own dynamics and power field, Odido, in this specific situation, has opted for a very generous leniency policy that has also been applied by the provider around humanitarian disasters. An example of this is the earthquake in Morocco in 2023.

Based on the invoice insights Odido has regarding increased call costs to both Israeli and Palestinian territories after October 7, 2023, employees proactively approach customers and, together with the customer, explore a suitable solution. Call costs to and from the Gaza Strip are reimbursed by Odido.

This personal approach aligns with Odido's human-centered philosophy and is highly appreciated by our customers. Odido closely monitors the situation and adjusts its policy if the situation requires to do so. At present, there is no consideration for a change in our approach.