Den Haag,
14
februari
2024
|
11:26
Europe/Amsterdam

Odido gaat deelnemen aan landelijke 5G-veiling

Veiling van 3,5 GHz band betekent meer capaciteit en hogere datasnelheid voor de consument en bedrijven

Odido kan zich eindelijk gaan  inschrijven voor deelname aan de veiling van landelijke 5G vergunningen. Eerder vandaag heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat de veilingregeling gepubliceerd en daarmee het startschot gegeven voor de inschrijving van de veiling. Tijdens deze veiling wordt frequentieruimte verdeeld in de 3,5 GHz band.  Odido is verheugd dat er nu eindelijk duidelijkheid is, dat de veiling voor de zomer van dit jaar kan starten en de frequenties vanaf 1 augustus in gebruik kunnen worden genomen.

De 3,5 GHz band is een belangrijke volgende stap voor de 5G dienstverlening. De 3,5 GHz band is belangrijk omdat deze het meest geschikt is voor toepassingen die een hoge datasnelheid en goede dekking vereisen. Deze frequentie band is daarnaast bijzonder geschikt voor veeleisende bedrijfs-en consumententoepassingen. Bovendien biedt deze frequentieband meer bandbreedte dan de in 2020 voor 5G geveilde 700 MHz band.  

‘Een einde aan de onzekerheid'
Margreet Hoekstra, Chief Legal and Regulatory Affairs van Odido: “We zijn blij dat het ministerie haar veilingregeling heeft gepubliceerd en dat daarmee eindelijk de veiling nog voor de zomer kan plaatsvinden. We hebben in Nederland te lang in onzekerheid gezeten over de beschikbaarheid van de 3,5 GHz band voor 5G. Deze frequentieband is cruciaal om met ons  mobiele netwerk tot de wereldwijde top te blijven behoren. Odido is daarom blij dat zij zich nu op de veiling kan richten om daarna met de 3,5 GHz band haar klanten een nog betere netwerkervaring te kunnen bieden."

Odido wil haar klanten de beste netwerkervaring ter wereld bieden en vindt dat haar klanten altijd toegang moeten hebben tot de nieuwste technologische innovaties. Om te voldoen aan de groeiende behoefte aan data en om het netwerk klaar te maken voor de activatie van de 3,5 GHz band, investeert Odido al geruime tijd in de modernisering van haar netwerk. Zo moderniseert Odido  momenteel alle 5000 masten, verspreid over heel Nederland. De aanstaande beschikbaarheid van deze frequentieband voor 5G zorgt daarmee niet alleen voor extra capaciteit, maar ook voor meer (data)snelheid op het netwerk, wat zal leiden tot een nóg betere netwerkervaring.

  ----English Version-----                                                                                               

Odido to participate in national 5G Auction

Auction of 3.5 GHz band to bring more capacity and higher data speeds for consumers and businesses

Odido can finally register to participate in the auction for national 5G licenses. Earlier today, the Minister of Economic Affairs and Climate published the auction rules, giving the go-ahead for registration. During this auction, frequency space will be allocated in the 3.5 GHz band. Odido is pleased that there is finally clarity, that the auction can start before the summer of this year and that the frequencies can be taken into use from August 1st.
 
The 3.5 GHz band is an important next step for 5G services. The 3.5 GHz band is important because it is most suitable for applications that require high data speed and good coverage. This frequency band is also particularly suitable for demanding business and consumer applications. In addition, this frequency band offers more bandwidth than the 700 MHz band auctioned for 5G in 2020.

‘An end to uncertainty’
Margreet Hoekstra, Chief Legal and Regulatory Affairs of Odido: “We are pleased that the Ministry has published its auction rules and that the auction can finally take place before the summer. We have been in limbo for too long in the Netherlands about the availability of the 3.5 GHz band for 5G. This frequency band is crucial for our mobile network to remain among the world's best. Odido is therefore pleased that it can now focus on the auction and then use the 3.5 GHz band to offer its customers an even better network experience.”

Odido wants to offer its customers the best network experience in the world and believes that its customers should always have access to the latest technological innovations. In order to meet the growing demand for data and to make the network ready for the activation of the 3.5 GHz band, Odido has been investing in the modernization of its network for some time. For example, Odido is currently modernizing all 5,000 masts spread across the Netherlands. The upcoming availability of this frequency band for 5G will therefore not only provide extra capacity, but also more (data) speed on the network, which will lead to an even better network experience.