Den Haag,
27
februari
2024
|
07:00
Europe/Amsterdam

Vaste internetdiensten Odido uitgeroepen tot beste van heel Nederland

Ook mobiele netwerk scoort hoog en behoort tot wereldtop

Internet van Odido komt als beste uit de nationale netwerktest van umlaut. Dat blijkt uit de jaarlijkse  testresultaten van de benchmarkorganisatie die vandaag gepubliceerd zijn. Met de winst van deze benchmark tonen wij niet alleen aan hoe belangrijk glasvezel is voor het leveren van een consistente netwerkervaring, ook laten we zien dat we de beste zijn in deze test met de meest consistente internetervaring van Nederland. Het mobiele netwerk van Odido is ook opnieuw bestempeld met 'outstanding', waardoor het tot de top drie behoort van beste mobiele netwerken wereldwijd. Odido is trots op deze prestaties want de provider wil haar klanten de beste netwerkervaring ter wereld bieden en haar klanten toegang bieden tot de nieuwste technologische innovaties.

De jaarlijkse netwerktesten van umlaut worden beschouwd als een van de meest  toonaangevende tests in de telecomsector. Met een score van 953 uit 1000 punten behaalt Odido dit jaar de hoogste score ooit van alle Nederlandse operators voor haar vaste internetdiensten. Uit de  testresultaten blijkt dat de vaste internetdiensten van Odido zich vooral onderscheiden op zowel up-als downloadsnelheden maar ook de latency van het vaste netwerk scoort zeer goed. De combinatie van deze eigenschappen maakt dan ook dat umlaut Odido als winnaar van de test uitroept met de meest consistente netwerkervaring in Nederland.

Mobiele netwerk scoort wéér in mondiale top drie
Naast het succes op het vaste netwerk, scoort Odido ook uitstekend met haar mobiele netwerk, met een plek in de mondiale top drie. Odido is verheugd dat de status van wereldwijd toonaangevend mobiel netwerk ook dit jaar is herbevestigd door de  testresultaten van umlaut. De benchmark organisatie geeft het netwerk van Odido het best mogelijke predicaat ‘outstanding’ mee. Odido werkt momenteel hard aan het realiseren van een state-of-the-art 5G-netwerk en daarom hebben we al in 2023 grote veranderingen doorgevoerd in ons mobiele netwerk en zetten we deze activiteiten voort in 2024. Met deze ingrijpende netwerkwijzigingen creëren we een geavanceerd 5G-netwerk dat een nieuwe industriestandaard zal zetten met  een nóg betere netwerkervaring voor de klant, met ongekende snelheden en buitengewone capaciteiten om te voldoen aan de groeiende behoefte aan data.

Johan van den Branden, Chief Network and Operations Officer bij Odido: “We zijn bijzonder verheugd met deze resultaten, zowel met onze eerste overwinning op vast als onze wereldwijde derde plaats op mobiel. Pas in 2017 betraden we de markt voor vaste diensten (onder de naam T-Mobile Thuis) met de missie om premium internet- en televisiediensten betaalbaarder en toegankelijker te maken. In de afgelopen jaren hebben we snel geleerd en dit resulteert nu in onze eerste benchmarkoverwinning voor ons vaste internet.”

“Ook op de prestaties van ons mobiele netwerk zijn we erg trots. Want te midden van grote netwerkverbeteringen weten wij onze plek tussen de drie beste mobiele netwerken van de wereld te bestendigen. Dit resultaat benadrukt niet alleen dat we onze klanten echt een eersteklas ervaring bieden, het biedt ook grote perspectieven voor wanneer de werkzaamheden afgerond zullen zijn en ons vernieuwde mobiele netwerk eind dit jaar klaar is.”

----English Version----

Odido fixed internet services named best of the Netherlands

Mobile network also scores high with 'outstanding' and is among the world's best
 

Odido's Internet comes out top in umlaut's national network test. This is according to the benchmark organisation's annual  test results published today. By winning this benchmark, we not only demonstrate the importance of fibre to deliver a consistent network experience, we also show that we are the best in this test with the most consistent internet experience of the Netherlands. Odido's mobile network was also once again labelled 'outstanding', making it one of the top three best mobile networks worldwide. Odido is proud of these achievements as the provider aims to provide its customers with the best network experience in the world and offer its customers access to the latest technological innovations.

The annual network tests conducted by umlaut are considered one of the most influential assessments in the telecommunications sector. With a score of 953 out of 1000 points, Odido achieves the highest score ever recorded among all Dutch operators for its fixed internet services this year. The test results indicate that Odido's fixed internet services stand out particularly in both upload and download speeds, and the latency of the fixed network also performs very well. The combination of these qualities leads umlaut to declare Odido as the winner of the test, providing the most consistent network experience of the Netherlands.

Mobile network scores in global top three again
In addition to its success on the fixed network, Odido's mobile network also scores extremely well, with a place in the global top three. Odido is delighted that its status as a world-leading mobile network has also been reconfirmed this year by umlaut's test results. The benchmark organisation gives Odido's network the best possible designation of 'outstanding'. Odido is currently working hard to achieve a state-of-the-art 5G network, which is why we have already made major changes to our mobile network in 2023 and are continuing these activities in 2024. With these major network changes, we are creating an advanced 5G network that will set a new industry standard with an even better network experience for customers, with unprecedented speeds and extraordinary capabilities to meet the growing need for data.

Johan van den Branden, Chief Network and Operations Officer at Odido: "We are extremely pleased with these results, both with our first win in fixed and our global third place in mobile. Only in 2017 did we enter the fixed services market (under the name T-Mobile Thuis) with the mission to make premium internet and television services more affordable and accessible. Over the past few years, we have learned quickly and this now results in our first benchmark win for our fixed internet."

"We are also very proud of the performance of our mobile network. Because amid major network improvements, we manage to consolidate our place among the three best mobile networks in the world. This result not only highlights that we are truly offering our customers a first-class experience, it also offers great prospects for when the work will be ready by the end of this year.”