Den Haag,
28
november
2023
|
10:05
Europe/Amsterdam

Odido breidt glasvezelaanbod uit met snelheden van 2 Gbit/s en 8 Gbit/s en zet in op naadloze netwerkervaring

Provider introduceert ook nieuwe Mediabox voor verbeterde kijkervaring

De behoefte aan data en een sterke netwerkervaring op bijvoorbeeld school en in het dagelijks leven blijft toenemen. Daarom introduceert Odido twee nieuwe internetbundels met glasvezelsnelheden tot 2 Gbit/s en 8 Gbit/s die per vandaag beschikbaar zijn voor een aanzienlijk deel van de Nederlandse huishoudens. De provider is hiermee niet alleen de grootste aanbieder van 100% glasvezelinternet in Nederland, ook biedt Odido nu het snelste glasvezelinternet van ons land. Daarnaast introduceert de provider een nieuwe geavanceerde Mediabox met nieuwe functionaliteiten om nog beter te voldoen aan de hedendaagse televisie klantbehoeften. 

In september van dit jaar introduceerde Odido zichzelf als een provider die het anders wil doen dan in de telecomsector gebruikelijk is. Zo vindt de provider dat snel glasvezel beschikbaar moet zijn voor huishoudens in heel Nederland en dat klanten van Odido altijd toegang moeten hebben tot de nieuwste technologische innovaties. Met die overtuiging voegt Odido twee snelheden (2 Gbit/s en 8 Gbit/s) toe aan haar glasvezelaanbod voor een aanzienlijk deel van de Nederlandse huishoudens en introduceert de provider een nieuwe Mediabox die Odido TV en andere streaming apps op één plek combineert.

2 Gbit/s en 8 Gbit/s
Met de nieuwe glasvezelsnelheden hebben klanten niet alleen meer keuze tussen internetbundels, ook zorgen de nieuwe snelheden voor een grotere bandbreedte met meer capaciteit en stabiliteit; wat uiteindelijk leidt tot een nog betere netwerkervaring. Met glasvezelinternet tot wel 2 Gbit/s kunnen klanten onder meer video’s kijken en gamen op meerdere apparaten tegelijkertijd in de hoogste 4k en 8k resoluties. Ideaal voor bijvoorbeeld fanatieke gamers of meerdere thuiswerkers op één adres. Met het snelste glasvezelinternetabonnement van Nederland, de 8 Gbit/s variant, halen klanten met een speciale modem, echt het maximale uit hun glasvezelverbinding. Uitermate geschikt voor grote huishoudens of gebruikers met een grote behoefte aan veel data, snelle toegang tot clouddiensten of het opzetten van een naadloze verbinding met de thuisserver.

Een groot deel van de Nederlandse huishoudens kan de nieuwe snelheden al bestellen. Via de postcodecheck op de website van Odido kunnen klanten zien welke snelheden beschikbaar zijn op hun adres.

Mediabox
Nieuwe TV klanten ontvangen vanaf vandaag ook de ultramoderne Mediabox die Odido TV combineert met andere streaming apps op 1 plek . Hiermee maak je van iedere TV een Smart TV. De Mediabox biedt de mogelijkheid draadloos via wifi aangesloten te worden en in combinatie met de nieuwe Bluetooth afstandsbediening, heb je meer vrijheid in waar je het apparaat plaatst. Met handige functies als 7 dagen terug kijken, Live Pauzeren en diverse andere handige functies kijk je TV zoals jij het wil. Bovendien maakt de integratie van Google Assistant het mogelijk om de Mediabox eenvoudig en intuïtief met spraak te besturen. Odido tilt hiermee de kijkervaring naar een hoger niveau en biedt klanten een naadloze overgang tussen on-demand systemen en lineaire televisie.

Customer Champion
“Het is onze ambitie om de ‘customer champion’ te worden”, aldus Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer Consumer bij Odido. “Om dat te realiseren willen we ons nadrukkelijk onderscheiden en constant innoveren. Door onze klanten meer keuze te bieden op snelheden voor glasvezelinternet en introductie van een nieuwe Mediabox, die over de nieuwste technische innovaties voor thuis entertainment beschikt, laten wij zien dat het ook anders kan. Met de introductie van de nieuwe abonnementen gaan we verder met onze missie om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen en kan genieten van moderne technologie en de meest geavanceerde producten voor thuis. Ik ben dan ook trots dat we het snelste glasvezelinternetabonnement van Nederland kunnen aanbieden.” 

Meer informatie over de beschikbaarheid van glasvezelinternet, de Mediabox en de kosten daarvan is te vinden op www.odido.nl/internet/glasvezel en www.odido.nl/tv/mediabox.

----- English version -----

Odido to provide fiber speeds of 2 Gbit/s and 8 Gbit/s for seamless network experience

Provider also introduces new Mediabox for improved viewing experience
 

The need for more data and a strong network experience at school and in everyday life continues to grow. This is why Odido has introduced two new fiber-optic speeds of 2 Gbit/s and 8 Gbit/s that are available to a significant part of Dutch households as of today. This means that Odido is now the largest provider of 100% fiber internet in the Netherlands and also provides the fastest fiber internet in the country. In addition, the provider is introducing a new advanced Mediabox featuring new functionalities to better meet today's customer needs.

In September of this year, Odido introduced itself as a provider that intends to be different from the mainstream telecoms industry. The provider believes that fast fiber-optic should be available to households throughout the Netherlands and that Odido customers should always have access to the latest technological innovations. This belief made Odido add two speeds (2 Gbit/s and 8 Gbit/s) to their fiber package and introduce a new Mediabox that combines Odido TV and other streaming apps in one place.

2 Gbit/s and 8 Gbit/s
The new speeds offer customers a wider selection of internet bundles and provide higher bandwidth with more capacity and stability. All this will create an even better network experience. Customers using fiber internet up to 2 Gbit/s can watch videos and play games on multiple devices simultaneously in the highest 4k and 8k resolutions. Ideal for customers that are fanatical gamers or multiple home workers at one address. The 8 Gbit/s variant is the fastest fiber subscription in the Netherlands which means that customers really get the most out of their fiber connection. Extremely suitable to large households or to users wanting much data, fast access to cloud services or to set up a seamless connection to the home server.

The new speeds are available to a large part of Dutch households. Customers can check which speeds are available at their address through the postcode check on the Odido website.

Mediabox
From today, new TV customers will also receive the state-of-the-art Mediabox that combines Odido TV with other streaming apps. It will turn any TV into a Smart TV. The Mediabox can be wirelessly connected via wifi and, in combination with the new Bluetooth remote control, provides more flexibility in where you place the device. Features like 7-day playback, Live Pause and various other handy functions, make it possible to watch TV the way you want. Moreover, the integration of Google Assistant allows for easy and intuitive voice control of the Mediabox. All of this means that Odido is elevates the viewing experience to a higher level, offering customers a seamless transition to intelligent on-demand systems and linear television.

Customer Champion
"Our ambition is to be the 'customer champion'," says Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer Consumer at Odido. "To achieve this, we want to stand out and constantly innovate. By offering our customers more choices in fiber-optic internet speeds and introducing a new Mediabox with the latest technical innovations for home entertainment, we demonstrate that things can be done differently. The introduction of these new subscriptions is part of our mission to make sure that everyone can participate and enjoy modern technology and the most advanced home products. I am proud to provide our customers with the fastest fiber optic internet in the Netherlands."

For more information on the availability of fiber internet, the Mediabox and costs go to www.odido.nl/internet/glasvezel and www.odido.nl/tv/mediabox.