Den Haag,
27
maart
2024
|
11:00
Europe/Amsterdam

Odido gaat als eerste Nederlandse provider Teams Phone Mobile aanbieden

Nieuwe oplossing maakt zowel mobiel bellen als gebruik van Teams-functies mogelijk met één zakelijk nummer

Als aanbieder van totaaloplossingen op maat voor de zakelijke markt wil Odido een nieuw niveau van mobiele integratie mogelijk maken. Zo kan ondernemend Nederland optimaal hybride werken. Daarom gaat Odido als eerste Nederlandse provider Teams Phone Mobile aanbieden. Met deze nieuwe connectiviteitsoplossing integreert Microsoft de Teams-omgeving met het mobiele netwerk van Odido. Zo kunnen medewerkers met één zakelijk nummer zowel mobiel bellen als Teams-functies gebruiken. Dit zorgt voor meer efficiëntie en flexibiliteit op de hybride werkvloer en centraal beheer van mobiele en Teams-telefonie voor IT-managers. De nieuwe oplossing is naar verwachting in de tweede helft van dit jaar beschikbaar.

Odido’s totaaloplossingen op maat richten zich op drie hoofdthema’s, waaronder slimmer werken. Binnen dit thema staat het (faciliteren van) hybride werken centraal. Een goede bereikbaarheid is hierbij heel belangrijk. Het combineren van thuiswerken en op kantoor werken is bovendien bijzonder populair. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat in 2023 maar liefst 52% van alle werkenden dit geregeld doet. Werkgevers zijn voortdurend op zoek naar manieren om werkprocessen te optimaliseren en efficiëntie en productiviteit te verhogen. Met het aanbieden van Teams Phone Mobile speelt Odido in op de groeiende vraag naar flexibele en moderne connectiviteitsoplossingen in de hybride werkomgeving. Eerder bood Odido ook als eerste Nederlandse provider Operator Connect aan.

Minder kosten en meer productiviteit 
Door medewerkers één zakelijk nummer te geven voor hun mobiele telefoon en Teams kunnen ze probleemloos schakelen tussen apparaten zonder steeds opnieuw in te hoeven loggen op verschillende applicaties. Gebruikers hebben één belgeschiedenis, waarbij ze gesprekken kunnen aannemen op elk apparaat en tijdens een gesprek moeiteloos kunnen overschakelen tussen apparaten. Bovendien is de beschikbaarheidsstatus gesynchroniseerd tussen Teams en het telefoonnetwerk, zodat je altijd een overzicht hebt van al je zakelijke contactmomenten.

De naadloze integratie tussen bestaande Teams-omgevingen en het netwerk van Odido is de enige mobiele integratie die door Microsoft 365 wordt ondersteund. Dit maakt externe applicaties overbodig. Het centrale beheer van telefoon- en Teams-gesprekken op één platform vermindert ook de administratiekosten voor IT-Managers, doordat ze slechts één systeem moeten beheren.  Bovendien voldoet Teams Phone Mobile aan de hoogste veiligheidsnormen, waardoor bedrijven kunnen vertrouwen op een beveiligde communicatieomgeving.

Totaaloplossingen op maat 
Martijn Teekens, Chief Commercial Officer Enterprise bij Odido: “Als aanbieder van totaaloplossingen op maat willen we ondernemend Nederland ontzorgen in connectiviteit zodat men zich volop kan concentreren op de eigen bedrijfsvoering. Om de beste klantervaring en dienstverlening te kunnen bieden werken we samen met gerenommeerde partners zoals Microsoft om een nieuw niveau van mobiele integratie mogelijk te maken. Mede door ons ijzersterke partnernetwerk slagen we er wederom in om als eerste in de markt een connectiviteitsoplossing aan te bieden, waarmee we onze zakelijke klanten nog beter van dienst kunnen zijn.” 

Ook Hermien Roebersen, Partner Lead Microsoft Nederland, is blij met de nieuwe mogelijkheden die samenwerking tussen Microsoft en Odido oplevert: “Met Teams Phone Mobile kunnen organisaties hun hybride medewerkers een betere mobiele ervaring bieden, die voldoet aan beveiligings- en compliance regels van de organisatie. Ook kunnen organisaties kosten verminderen door technologie samen te voegen. Dankzij de ervaring van Odido met zowel Microsoft Teams telefonie als vaste- en mobiele communicatie kunnen zij communicatie samenbrengen tot een geïntegreerde ervaring.

Meer informatie is te vinden op: https://www.odido.nl/zakelijk/oplossingen/teams-phone-mobile.

----English Version----
 

Odido to be the first Dutch provider to offer Teams Phone Mobile 

New solution enables both mobile calling and use of Teams features with a single business number 


As a provider of customized total solutions for the business market, Odido aims to enable a new level of mobile integration. This allows entrepreneurial Netherlands to work optimally in a hybrid manner. Therefore, Odido will be the first Dutch provider to offer Teams Phone Mobile. With this new connectivity solution, Microsoft integrates the Teams environment with Odido's mobile network. This enables employees to use both mobile calling and Teams features with a single business number. This leads to increased efficiency and flexibility in the hybrid workplace, along with centralized management of mobile and Teams telephony for IT managers. The new solution is expected to be available in the second half of this year. 

Odido's customized solutions focus on three main themes, including smarter working. Within this theme, facilitating hybrid working is central. Good accessibility is crucial here. Combining remote work and office work is also particularly popular. According to research by the Central Bureau of Statistics (CBS), in 2023, as much as 52% of all workers did this regularly. Employers are constantly looking for ways to optimize workflows and increase efficiency and productivity. By offering Teams Phone Mobile, Odido responds to the growing demand for flexible and modern connectivity solutions in the hybrid work environment. Earlier, Odido also offered Operator Connect as the first Dutch provider.

Lower costs and increased productivity 
By providing employees with a single business number for their mobile phone and Teams, they can seamlessly switch between devices without having to log in again to different applications. Users have a single call history, allowing them to take calls on any device and effortlessly switch between devices during a call. Moreover, the availability status is synchronized between Teams and the phone network, providing an overview of all business contact moments. The seamless integration between existing Teams environments and Odido's network is the only mobile integration supported by Microsoft 365. This renders external applications unnecessary. Central management of phone and Teams calls on one platform also reduces administrative costs for IT managers, as they only need to manage one system. Additionally, Teams Phone Mobile meets the highest security standards, allowing companies to rely on a secure communication environment.

Lower costs and increased productivity
By providing employees with a single business number for their mobile phone and Teams, they can seamlessly switch between devices without having to log in again to different applications. Users have a single call history, allowing them to take calls on any device and effortlessly switch between devices during a call. Moreover, the availability status is synchronized between Teams and the phone network, providing an overview of all business contact moments.

The seamless integration between existing Teams environments and Odido's network is the only mobile integration supported by Microsoft 365. This renders external applications unnecessary. Central management of phone and Teams calls on one platform also reduces administrative costs for IT managers, as they only need to manage one system. Additionally, Teams Phone Mobile meets the highest security standards, allowing companies to rely on a secure communication environment.

More information can be found at: https://www.odido.nl/zakelijk/oplossingen/teams-phone-mobile.