Den Haag,
07
maart
2024
|
13:49
Europe/Amsterdam

Odido introduceert dubbele data voor klanten die meerdere abonnementen combineren

Provider verhoogt daarnaast ook ruim 80% van de mobiele databundels

Odido verdubbelt de mobiele data voor klanten die meerdere abonnementen combineren op 1 adres in Klantvoordeel, hét voordeelprogramma. Zowel bestaande als nieuwe klanten kunnen zo profiteren van de dubbele data. Bestaande klanten zijn de afgelopen dagen persoonlijk geïnformeerd over deze positieve wijzigingen waarmee Odido laat zien dat het van klantgerichtheid een absolute prioriteit maakt. De wijzigingen gaan in vanaf 12 maart. 

Odido wil haar bestaande maar ook straks nieuwe klanten in staat stellen om alles uit haar diensten en netwerk van wereldklasse te halen en hen belonen voor hun keuze. Tegelijkertijd vindt de provider dat iedereen altijd verbonden moet kunnen zijn, zonder zich zorgen te hoeven maken over datalimieten. Daarom is het bestaande voordeelprogramma verbeterd. Heeft een klant meerdere abonnementen op 1 adres gecombineerd in Klantvoordeel dan wordt de databundel verdubbeld. Heeft een klant bijvoorbeeld een databundel van 20GB per maand dan krijgt de klant er 20GB bij en komt daarmee op een totaal van 40GB per maand. 

Verhoging databundel bestaande klanten 
Odido ziet jaarlijks een toename in het totale mobiele dataverbruik op haar mobiele netwerk. Om ervoor te zorgen dat bestaande klanten met een beperkte databundel mee kunnen gaan in deze trend, heeft Odido ook meer dan 80% van haar huidige databundels gratis opgehoogd. Helemaal in lijn met de ambitie van de telecomprovider om de onbetwiste Customer Champion te worden. Klanten die in aanmerking komen voor de gratis upgrade van hun databundel krijgen maandelijks minimaal 1 GB tot maximaal 5 GB cadeau, afhankelijk van hun huidige databundel. Voor klanten die meerdere abonnementen kunnen combineren in Klantvoordeel, wordt deze opgehoogde databundel ook nog eens maandelijks verdubbeld.

Genieten van meer mobiele data 
Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer Mass Market bij Odido: “Wij vinden dat iedereen altijd verbonden moet kunnen zijn, dat is onderdeel van de antwoorden van Odido. In een tijd dat het totale dataverbruik maar blijft stijgen, willen wij onze trouwe klanten meer mobiele data geven en daarnaast iets extra’s bieden. En hoe kan dat beter dan in de vorm van meer data? Ons mobiele netwerk werd in februari bestempeld met ‘outstanding’ en behoort daarmee tot de wereldwijde top 3. Met alle extra data geven we onze klanten nog meer mogelijkheden om gebruik te blijven maken van ons mobiele netwerk van wereldklasse, en hoeven ze minder snel op hun datalimiet te letten.”

Meer informatie over het Klantvoordeelprogramma van Odido is te vinden op www.odido.nl/klantvoordeel.

----English version----
 


Odido introduces double data for customers combining multiple subscriptions

Provider also increases over 80% of mobile data bundles
 

Odido is doubling the mobile data for customers who combine multiple subscriptions at one address in ‘Klantvoordeel’, the exclusive benefits program. Both existing and new customers can now take advantage of the doubled data. Existing customers have been personally informed in recent days about these positive changes, demonstrating Odido's commitment to prioritizing customer satisfaction. The changes will take effect from March 12.

Odido aims to empower its existing and future customers to make the most of its world-class services and network, rewarding them for their choices. Simultaneously, the provider believes that everyone should always stay connected without worrying about data limits. Therefore, the existing benefits program has been enhanced. If a customer combines multiple subscriptions at one address in ‘Klantvoordeel’, the data bundle is doubled. For example, if a customer has a 20GB monthly data bundle, they will receive an additional 20GB, bringing the total to 40GB per month.

Increase in data bundles for existing customers
Odido observes an annual increase in total mobile data consumption on its mobile network. To ensure that existing customers with limited data bundles can keep up with this trend, Odido has gratuitously increased over 80% of its current data bundles. This aligns with the telecom provider's ambition to become the undisputed Customer Champion. Customers eligible for the free upgrade of their data bundle will receive a monthly gift of at least 1GB and up to 5GB, depending on their current data bundle. For customers who can combine multiple subscriptions in ‘Klantvoordeel’, this upgraded data bundle is also doubled monthly.

Enjoying more mobile data
Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer Mass Market at Odido, stated: "We believe that everyone should always stay connected; that's part of Odido's solutions. In a time when total data consumption continues to rise, we want to give our loyal customers more mobile data and provide something extra. And what better way than in the form of more data? Our mobile network was classified as 'outstanding' in February, ranking among the top 3 globally. With all the extra data, we give our customers more opportunities to continue using our world-class mobile network and worry less about their data limits."

More information about Odido's ‘Klantvoordeel’ program can be found at www.odido.nl/klantvoordeel