Den Haag,
14
december
2023
|
15:01
Europe/Amsterdam

Odido neemt volgende stap in groeitransformatie en voegt nieuwe bestuursfunctie toe

Met nieuwe bestuursfunctie zet Odido ambitie om Customer Champion te worden kracht bij

Met haar missie om technologie menselijk te houden en de onbetwiste Customer Champion te worden, zal Odido de nieuwe rol van Chief Operating Officer (COO) gaan toevoegen aan haar Executive Committee (ExCo). Door de consument op de eerste plaats te zetten in al haar bedrijfsactiviteiten, ook binnen de topstructuur van het bedrijf, wil Odido een toonaangevende en ongeëvenaarde klantervaring bieden in al haar klantentrajecten. Per 1 december treedt Francoise Clemes in dienst als Chief Operating Officer bij Odido Nederland.  

Naast deze nieuwe bestuursfunctie zal Odido ook andere wijzigingen doorvoeren in de topstructuur van het bedrijf die op 1 februari 2024 van kracht zullen worden. Odido heeft zijn B2B en B2C activiteiten geherstructureerd en introduceert een nieuwe Mass Market afdeling, geleid door Chief Commercial Officer Mass Market Tisha van Lammeren. Zij zal zich richten op het stimuleren van groei op alle massamarkt producten zoals breedband en mobiel. Zij blijft verantwoordelijk voor het Odido merk en zal ook alle marketing en verkoop aansturen voor zowel consumenten als SME.  

Daarnaast zal een nieuw vormgegeven B2B-afdeling zich richten op het stimuleren van B2B-groei via op maat gemaakte oplossingen voor strategische klanten. In lijn met de missie van het bedrijf, zal dit gebeuren vanuit een compact team dat dichter bij de klant staat, waardoor nog beter kan worden ingespeeld op specifieke klantbehoeften. De verandering markeert een nieuw hoofdstuk voor de B2B operatie van Odido. Om de weg vrij te maken, zal Léon Toet (momenteel Chief Commercial Officer Business) het bedrijf per 1 februari verlaten. De vernieuwde, meer gefocuste B2B organisatie zal worden geleid door de nieuwbenoemde Chief Commercial Officer Enterprise Martijn Teekens (voorheen Director B2B Sales). 

De Strategy & Transformation activiteiten zullen in de vernieuwde meer klantgerichte organisatie, worden aangestuurd vanuit de respectievelijke business units, eveneens dichter bij de klant. Om die reden zal Pieter de Klein (momenteel Chief Strategy & Transformation Officer) per 1 februari 2024 het bedrijf verlaten. 

----English version----

Odido takes next step in growth transformation and adds new board position   

New board position boosts customer champion ambition 
 

In its mission to keep technology human and becoming the undisputed Customer Champion, Odido will be adding the new role of Chief Operating Officer (COO) to its Executive Committee (ExCo). By putting the consumer first in all its business activities, including the company’s top structure, Odido envisages creating a leading and unprecedented customer experience across all its customer journeys. As of 1 December, Francoise Clemes joins Odido Netherlands as Chief Operating Officer (COO).  

Along with this new board function, Odido will be making other changes to the company’s top structure that will come into effect on 1 February 2024. Odido has restructured its B2B and B2C activities and is introducing a new Mass Market department, led by Chief Commercial Officer Mass Market Tisha van Lammeren, who will be focusing on driving convergence and growth on all mass-market products such as broadband and mobile. She remains responsible for the Odido brand and will be driving all marketing and sales for both consumers and small enterprises.  

Besides this, a redefined B2B department will be focusing on driving non-mass market B2B growth through customized solutions for strategic customers. In line with the company’s mission, this will be driven from a compact team that is closer to the customer, allowing for an even better response to specific customer needs. The change marks a new chapter for Odido's business operations. Therefore, to pave the way, Léon Toet (currently Chief Commercial Officer Business) will leave the company as of 1 February. The redesigned, more focused, B2B organization will be headed by the newly appointed Chief Commercial Officer Enterprise Martijn Teekens (former Director B2B Sales).  

Also, in the renewed more customer-centric organisation, Odido's Strategy & Transformation activities will be driven from the respective business units, closer to the customer. Pieter de Klein (currently Chief Strategy & Transformation Officer) will therefore step down as of 1 February 2024.