Den Haag,
12
maart
2024
|
16:24
Europe/Amsterdam

Odido trapt WK Shorttrack af met persoonlijk verhaal over het team van Xandra Velzeboer

Fans kunnen via portal aanmoedigingen achterlaten voor Nederlands shorttrackteam

Als presenting partner van het ISU WK Shorttrack 2024 in Ahoy, introduceert Odido vandaag een persoonlijk inkijkje in het team van shorttrackster Xandra Velzeboer. Een intiem portret van de getalenteerde shorttrackster, waarbij Odido niet alleen Xandra, maar juist ook de mensen achter de topsporter belicht. Naast het verhaal van Xandra, zorgt Odido bij het aanstaande WK Shorttrack dat heel Nederland bijzondere steunbetuigingen kan delen met het shorttrackteam. Tijdens het WK Shorttrack zullen deze boodschappen via speciale schermen terug te zien zijn in de atleten-lounge en in het stadion. Fans kunnen via de speciale ‘Toon je support'-portal aanmoedigingen achterlaten voor het shorttrackteam, zodat zij die voorafgaand aan en tijdens de wedstrijden kunnen zien.

Olympische sportjaar
Het ISU WK Shorttrack 2024 in Nederland markeert ook een belangrijke aftrap voor Odido in het Olympisch sportjaar. Als officiële partner van TeamNL, steunt Odido verschillende Olympische en Paralympische sporten. Om te beginnen tijdens het ‘Nederlandse Loterij ISU WK Shorttrack 2024 presented by Odido’ dat plaatsvindt van vrijdag 15 tot en met zondag 17 maart 2024 in Rotterdam Ahoy. In navolging van het WK Shorttrack, komt Odido in dit Olympische jaar nog met meer persoonlijke verhalen over het team achter onze Olympische sporters. Daarnaast zullen in Parijs ook weer nieuwe manieren terug te vinden zijn waarmee Nederlandse sportfans de Olympiërs en Paralympiërs aan kunnen moedigen.

“Het WK Shorttrack in Ahoy is voor ons het startschot van een bijzonder sportjaar. Nog geen halfjaar geleden maakte Nederland kennis met Odido en onze nieuwe positionering. Tijdens het WK Shorttrack in eigen land en de Olympische en Paralympische Spelen kunnen we perfect laten zien waar we als partner van de Nederlandse sport aan willen bijdragen,” vertelt Leo Hensen, Director Marketing & Communications. “Vrijwilligers, familieleden, vrienden, fans zijn van groot belang, want ook het netwerk achter de sporter is goud waard. Naar deze mooie verhalen zijn we op zoek gegaan en gaan we in de loop van het jaar verder uitlichten. Ik kijk enorm uit naar de komende maanden waarin we met verhalen als die van Xandra Velzeboer het verschil kunnen maken.”

----English Version----


Odido kicks off the ISU Short Track World Championships with a personal story about Xandra Velzeboer's team

Fans can leave messages of support for the Dutch short track team through portal

As the presenting partner of the ISU Short Track World Championships 2024 at Ahoy, Odido today unveils a personal glimpse into the team of short track skater Xandra Velzeboer. An intimate portrait of the talented short track skater, where Odido not only highlights Xandra but also sheds light on the people behind the top athlete. In addition to Xandra's story, Odido ensures that during the upcoming Short Track World Championships, the entire Netherlands can share special messages of support with the short track team. These messages will be displayed on special screens in the athletes' lounge and in the stadium during the championships. Fans can leave words of encouragement for the short track team through the special 'Show your support' portal, visible to the athletes before and during the competitions. 

Olympic sports year 
The ISU Short Track World Championships 2024 in the Netherlands also marks an important kickoff for Odido in the Olympic sports year. As the official partner of TeamNL, Odido supports various Olympic and Paralympic sports. This support begins with the 'Nederlandse Loterij ISU Short Track World Championships 2024 presented by Odido,' taking place from Friday, March 15, to Sunday, March 17, 2024, at Rotterdam Ahoy. Following the Short Track World Championships, Odido will share more personal stories about the teams behind our Olympic athletes throughout this Olympic year. Additionally, new ways for Dutch sports fans to cheer on the Olympians and Paralympians will be available in Paris. 

"The Short Track World Championships at Ahoy mark the starting point of a remarkable sports year for us. Less than half a year ago, the Netherlands got to know Odido and our new positioning. During the Short Track World Championships in our own country and the Olympic and Paralympic Games, we can perfectly showcase what we want to contribute to as partners of Dutch sports," says Leo Hensen, Director of Marketing & Communications. "Volunteers, family members, friends, and fans are crucial because the network behind the athlete is invaluable. We have searched for these beautiful stories and will continue to highlight them throughout the year. I am looking forward to the coming months, where stories like that of Xandra Velzeboer can make a difference."